Image

Skatteverket tolkar lagen om skatt på bekämpningsmedel som vi på Hygiene of Sweden – handsprit ska beskattas

Vi ställde frågan till Skatteverket om vår tolkning av lagen gällande skatt på bekämpningsmedel var korret. Skatteverket tolkar lagen som vi på Hygiene of Sweden. All handdesinfektion som inte används vid beredning av livsmedel eller läkemedel ska beskattas med 34kr / kg aktiv substans.

Läs vår artikel och utredning om detta från den 15:e oktober här:

I vår kalkyl gällande svenska upphandlingar, inkluderat det som handlas av Skatteverket själva har skatten inte betalts av tillverkarna eller importörerna. Dvs en stor mängd oskattad sprit flödar på händerna.

Under vår utredning av hur råvarorna till handspriten (etanol) används upptäckte vi även svenska företag som köper in sprit för handhygien men säljer spriten till restauranger och barer. Detta är polisanmält. 

Ett stort lobby arbete pågår sedan en tid från BPHR (branschorganisationen där alkoholtillverkarna är medlemmar) för att undvika skatten då man anser det inte borde gälla hygienprodukter. Ett av argumenten är hur lite pengar skatten genererar. Men det är ju för att den inte betalas.

Vi anser det borde gälla alla bekämpningsmedel för att driva den gröna omställningen mot giftfria alternativ helt utan farliga kemikalier eller med minimala mängder kemikalier.

Nästa steg för oss som driver den hållbara omställningen inom handhygien att verka för att de obetalda skatterna regleras och att upphandlare, verksamheter och myndigheter blir uppmärksammade på de obetalda skatterna och att köpa in alkogel till orimligt låga priser som i princip motsvarar bara vad skatten skulle varit på produkten varken är en laglig eller hållbar upphandling.

#########Svar via e-post från Skatteverket 2024-04-09

Hej Anders,

I januari ställde du en fråga om obetald skatt på bekämpningsmedel för handsprit. Vi pratade även om frågan på telefon och jag lovade att återkomma med ett svar.

Skatteverket anser att alkoholbaserade handesinfektionsmedel normalt utgör sådant bekämpningsmedel som ska beskattas enligt lagen om skatt på bekämpningsmedel.

I lagen finns det dock ett undantag som kan vara tillämpligt på handesinfektionsmedel. Det är endast om handdesinfektionsmedlet används vid beredning av livsmedel eller av godkänt läkemedel eller om det i sig själv är ett godkänt läkemedel som det är undantaget från beskattning. I övriga fall ska det beskattas. Det är alltså omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om skatt på bekämpningsmedel ska betalas för handdesinfektionsmedlet.

I vårt ställningstagande ”Skatt på bekämpningsmedel, användning vid beredning av livsmedel”, diarienummer 131 209419‐08/111, kan du läsa mer om vilken användning som är undantagen från beskattning för detta ändamål. Skatteverket anser även att undantag i motsvarande omfattning ska gälla vid beredning av godkänt läkemedel.

Skatt på bekämpningsmedel ska betalas av den som yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel i Sverige. För bekämpningsmedel som inte tillverkas i Sverige ska skatten i stället betalas av den som från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom Sverige.

Som du har konstaterat ska skatt betalas med 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

Du kan begära en lista över de företag som är registrerade hos Skatteverket för betalning av skatt på bekämpningsmedel genom att skicka ett mail till skatteverket@skatteverket.se. Svaret kommer att skickas med vanlig post.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.