Environmental Product Declaration

Download - Environmental Product Declaration
Image

Vår filosofi

Vårt labb är dedikerat till att hitta och utveckla nya lösningar för att eliminera och minimera befintliga farliga kemikalier som används i vårt dagliga liv.

Med ett helhetsperspektiv ifrågasätter vi alla steg i leveranskedjan, från råvaror till slutprodukten.

Introduktion

Biopolymer™plus , vår alkoholfria antibakteriella formula är en genomgripande förändring inom hygienindustrin.

Designad för att vara fullt effektiv och funktionell är vi oerhört stolta över att kunna presentera en lösning med flera fördelar jämfört med traditionella handdesinfektionsmedel och samtidigt vara en mer hållbar lösning.

Vårt mål med detta Gröna bioteknik-dokument är att belysa den miljöpåverkan du gör när du väljer Biopolymer™plus formeln som ditt val av skydd mot bakterier.

Certifikat

Våra produktionsanläggningar är ackrediterade med följande certifikat.

ISO 9000 är idag den mest använda vanliga standarden vad gäller kvalitet. ISO 9001 handlar om utveckling, produktion, installation och service. ISO 9001 är den mest omfattande standarden inom ISO 9000-serien

ISO 14001 är en internationell standard för sanitetsförvaltning. Standarden är den högst dominerande miljöledningsstandarden i världen.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

ETANOLPRODUKTION

Som i alla debatter är det utmanande att kvantifiera miljöfördelar ur ett holistiskt perspektiv, här är en jämförelse av det mest använda alternativet till handdesinfektion - etanol. Inte all etanol är lika, men huvudpunkterna är alltid samma. Det skapar mycket avfall eftersom det är ett högenergilösningsmedel som kommer oftast från biomassa. Dessutom kan du inte koncentrera det mer än vad det redan är.

AVSKOGNING

Etanolindustrin expanderar i Brasilien, med växande oro för avskogning av Amazonas regnskog till förmån för sockerrörsgrödor.

avskogning, luftföroreningar,
stör ekosystemet

GÖDSEL OCH ANVÄNDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL

Det finns en växande oro för hur sockerrörsplantager runt om i världen behandlar påverkar vattenkällor och mark.

Luftförorening

SKÖRDABRÄNNANDE

Det är vanligt men kontroversiellt praxis att bränna sockerrörsfält före skörd för att minska massan och använda askan som näringsämnen.

Air pollution

MEKANISK SKÖRDNING

Fossila bränsledrivna maskiner skördar grödan och transporterar den till fermentation.

CO2

FERMENTATION

1 000 l vatten tillsätts för varje 150 kg socker. Jäst tillsätts och massan får fermentera till en 15% alkoholblandning. CO2 är en biprodukt som ofta fångas upp för användning i andra områden.

CO2

DESTILLERING

Endast cirka 15% av den fermenterade massan omvandlas till etanol. Resten betraktas som avfall och kasseras.

Energiförbrukning, avfall, risk

AVFALL

140 kg torkad restprodukt
86 kg cellulosa
800 liter stillage

AVKASTNING

100 liter 80% etanol

AVFALL TILL ETANOLFÖRHÅLLANDE

10 : 1

ENVIRONMENTAL CONCERNS

ETANOLTRANSPORT

Den största transportutmaningen är att vätskan är mycket brandfarlig och den inte kan koncentreras till mer än 95,5%, vilket innebär att du måste skicka nästan hela volymen hela vägen till slutanvändaren.

SJÖFRAKT

Sjöfarten står för över 10% av transporternas CO2-utsläpp och är en stor källa till luftföroreningar

CO2

TILLVERKNING AV SPECIALFÖRVARING

Klass 3-material kräver särskild förvaring

Energiförbrukning, avfall, risk

LANDTRANSPORTER

Eftersom etanol inte är ett koncentrat måste hela volymen lastas, transporteras och lossas flera gånger innan den når slutanvändaren.
Air pollution

RISK FÖR OLYCKOR

Olyckor med etanoltransporter har redan inträffat med stor risk för miljön och räddningspersonalen på olycksplatsen.
Föroreningar, avfall

AVKASTNING

80 liters of 95,5% proof ethanol

SLUTPRODUKT

100 liters of 80% proof ethanol

ETANOL ERBJUDER ENDAST 20% BESPARING I FRAKTVOLYM

ENVIRONMENTAL CONCERNS

ETANOLFÖRBRUKNING

Det har inte bara visat sig att etanol inte enbart stoppar spridningen av bakterier, den har även orsakat stora skador på människors hud, förstört utrustning och förpackningen har inte blivit korrekt återvunnen. Ovanpå allt detta ignorerar de personer som ansvarar för säkerheten faran och den ständiga risken för olyckor, med brand och barn som får i sig den farliga vätskan.

MANUFACTURING SPECIAL STORAGE

Class 3 materials require special storage

Energiförbrukning, avfall, risk

YTTERLIGARE SÄKERHETSÅTGÄRDER

En mängd resurser, i utrustning och arbetskraft, krävs för att hålla alkoholen i säkra händer.

Energy consumption, waste, risk

BYTE AV SKADAT MATERIAL

Alkohol skadar känsliga medicinska instrument, annan utrustning, golv, tyger, läder mm. Alla dessa material måste bytas ut eller lagas.

Energiförbrukning, avfall, risk

IGNORERA SÄKERHETSPROTOKOLL

Säkerhetsprotokoll finns för att förhindra olyckor, brand och skador. Ändå kan vi se, stora mängder etanol lagrat på ett ställe, handdesinfektionsmedel som delar bord med stearinljus, omärkta handdesinfektionsmedel, etanol inom räckhåll för barn etc.
CO2, personal injury

ÅTERVINNINGSUTMANINGAR

Både den kasserade etanolen och plastbehållaren ska kasseras i särskilda återvinningsanläggningar för lösningsmedel. Tomma handdesinfektionsflaskor återvinns sällan, om någonsin, ordentligt.

Pollution, waste

LÅNGSIKTIGA OROSMOMENT

Eftersom etanol avdunstar och reagerar med miljön ger den inget långsiktigt skydd. Den enda lösningen är att använda mer alkohol vilket orsakar ännu större belastning på miljön.

Ökad konsumtion, mer skada

Skapar multiresistenta BAKTERIER

Flera aktiva ingredienser
Ökad konsumtion, mer skada

Hälsovårdens miljöpåverkan

"En 10% minskning av utsläppen från bara det amerikanska hälsosystemet skulle ha samma atmosfäriska inverkan som en 10% minskning av utsläppen från hela den australiensiska ekonomin."
The Energy Burden and Environmental Impact of Health Services av Lawrence H. Brown, MPH&TM, motsvarande författare Petra G. Buettner, PhD, och Deon V. Canyon, PhD, DBA, MPH

Fördelar

Of Biopolymer™plus

Nyckeln till grön biovetenskap när det gäller handrengöring och desinfektion är att använda ett koncentrat. Det är viktigt att ha en lösning som kan blandas till rätt koncentration lokalt. Vår andel av den aktiva beståndsdelen är mindre än 0,05 %, vilket gör att vi kan tillverka och leverera endast 1 liter icke klassificerat koncentrat som kan ge upp till 2 000 liter desinfektionsmedel som är färdigt att användas och som ger ett långvarigt skydd.

SUPEREFFEKTIV BIOCID

Använder en aktiv ingrediens som är mycket effektiv mot bakterier vilket gör att vi kan använda mindre mängd aktiva ämnen. Det ger ett mycket högre användningsutbyte i förhållandet till koncentrationen.
Behöver mindre ingrediens, högre andel vatten

Multiple active ingredients

Att ha flera sätt att attackera bakterier gör att vi kan sänka koncentratationen samtidigt som den bekämpar multiresistenta bakteriestammar.
Behöver mindre ingrediens, högre andel vatten

LOKALT VATTEN

Över 90% av vår formel består av destillerat vatten. Att köpa det lokalt gör att den inte kräver transport.
Inget behov av att transport

HUVUDINGREDIENSEN ÄR EN BIPRODUKT

Vi hämtar vårt vatten från industrier där destillerat vatten är en biprodukt.
Ingen extra energi krävs

INGEN KLASSIFICERING

Biopolymer™plus är en oklassificerad formel utan behov av särskild transport, lagring eller hantering, vilket är mycket effektivare.
Inget slöseri eller onödig produktion

INGA LÖSNINGSMEDEL

Våra plastbehållare kan återvinnas som vanlig plast.
Lätt att återvinna

INGEN RISK FÖR BRÄNDER ELLER OLYCKOR

Det finns en nästan noll risk för olyckor från vår formulering.
Inga ytterligare patienter på sjukhus

LÅNGSIKTIG EFFEKT

Även med blygsam användning kan vi skydda händer och ytor länge och förhindra att personal och kunder blir sjuka. Sjuka människor skapar avfall.
Förbättrad effekt, mindre avfall

TILLVERKAD I SVERIGE

En kultur av miljövänliga initiativ gör Sverige till en bra plats för miljömedveten produktion, enligt den senaste forskningen.
Mer miljövänligt ekosystem gör för en minskad total påverkan

BIOPOLYMER™PLUS KONCENTRAT TILL SLUTPRODUKTEN

1 : 2,000