Image

Brev till Finansministern och Finansdepartementet där man valt alkoholfri handhygien sedan 2020

Vi skriver till Finansministern för att låta den rimliga och effektiva, men obetalda skatten, få finnas kvar gällande bekämpningsmedel.

Behåll punktskatten, även om den inte betalats, och därmed de fossila resurserna i naturen är vårt budskap.

Finansdepartementet själva använder vår alkoholfria lösning i entrén sedan 2020 så förhoppningsvis har man känt vilken skillnad det gör att välja andra typer av desinfektion än just lösningsmedel som tex. etanol för handhygien.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.