Image

Kemikalieskatt ett sätt att minska mängden farliga kemikalier

På Hygiene of Sweden är vi vänner av punktskatter, speciellt med syften att accelerera omställning, öka incitament för innovationer och skapa bättre och mer hållbara lösningar. En viktig del av detta arbetet är att minska mängden farliga kemikalier.

Vi ställer därför frågan till Skatteverket om hur vi skall deklarera enligt lagen om punktskatt för farliga kemikalier.

Mail skickat till skatteverket@skatteverket.se:

Efter att ha gått igenom lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel och gällande lag (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter inser vi att vi har missat att vi är skattskyldiga för att betala skatt om 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet enligt Lag (2015:469).

Hur deklarerar vi detta?
Andra bolag som säljer varor inom samma produktkategori är bla  Sterisol AB, Clemondo AB och KiiltoClean AB om ni behöver referenser från andra bolag som redovisar enligt denna lagstiftning.”

I Statens Offentliga Utredning 2015:30 förelås kemikalieskatten även kunna utökas till produktgruppen biocider.

”Skatter kan användas för att skapa incitament för konsumenterna att ändra sina köpmönster. Exempelvis används tobak- och alkoholskatterna för att hålla nere konsumtionen av dessa varor. Studier visar att väl utformade miljöskatter på kemikalier har haft avsedd effekt. Exempelvis har skatt på blyad bensin, nickelkadmiumbatterier samt lösningsmedel lett till kraftiga minskningar av försäljningen av dessa kemiska produkter respektive varor inom ett fåtal år”

I utredningen ”Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier” finns texten:

”Kemikalieskatteutredningen kom i sin analys fram till att en väl utformad kemikalieskatt kan ha stor effekt på försäljningen av farliga kemikalier eller varor som innehåller farliga kemikalier. En högre skatt ger starkare incitament till substitution än en låg skatt. Även tillgången till substitut påverkar utfallet av skatten. Om bra substitut saknas får skatten i stället en mer fiskal karaktär, men kan dock ge ett långsiktigt innovationstryck.”

I enlighet med lag (1984:410) §3 skall 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.