Image

Varför dröjer den gröna omställningen när innovationer för att minska klimatpåverkan redan finns?

Vi har kartlagt några av de vanligaste orsakerna till att verksamheter som har uttalade gröna mål, uppdaterade hållbarhets policies, hållbara hemsidor, är medlemmar i gröna föreningar, marknadsför sitt hållbarhetsarbete och är ISO 14001 certifierade inte tar hållbara beslut när det presenteras alternativ till verksamheternas pågående utsläpp. 

Det ligger i linje med EU:s kemikaliestrategi att fasa ut farliga kemikalier till fördel för mindre farliga kemikalier och Sveriges riksdags miljömål En Giftfri miljö. Fördelarna med att ställa som från farliga kemikalier till ej klassificerade kemikalier är självklara.

Om man tex väljer alkoholfria produkter minskas  behovet av alkoholbeständigt skum i brandsläckarna i lokalen.

Brandsläckare med alkoholbeständigt skum innhåller oftast PFAS. I det systematiska brandskyddsarbetet ingår att välja en släckningsmetod som är anpassad till riskerna i lokalen. Med alkoholfria desinfektionsprodukter kan brandrisken helt elimineras men också brandsläckare utan skum väljas bort om övriga riskerna i verksamheten tillåter det. Även andra risker kan gå att eliminera genom mer hållbara val. Kasakadeffekterna av att välja hållbara alternativ är stora.

Mindre farliga kemikalier påverkar verksamheterna i sån utsträckning att det är svårt att få en enkel överblick av alla fördelarna. I vår illustration ”Hinder för den gröna omställningen” har vi dokumenterat några av de stora bromsklossarna för att minska CO2 utsläppen inom kemikalier.

Det är inte självklart att ställa om även om priset är detsamma eller till och med i vissa fall lägre för de hållbara produkterna. De flesta stora hinder som vi möter är intressekonflikter med befintliga strukturer. En grossist eller apotekskedja som bunkrat enorma mängder sprit kommer att sälja det till sina kunder oavsett hur hållbara alternativ som finns. Säljare av de ohållbara produkterna har etablerad kontakt med både grossister, återförsäljare och kunder och motarbetar i sitt egenintresse en grön omställning.

Om det tex. heter att ”Sprita händerna” är det svårt att vara innovativ inom Svensk vård. Tar man bort spriten ur produkten som fyller funktionen blir utrycket bara  ”        händerna” kvar vilket kan symbolisera att man behåller huden när man använder produkten men det blir svårt att göra en omställning när dagens lösningar satt sig mentalt. Funktion borde vara det som gäller framför viss % av en substans.

Många verksamheter hänvisar till upphandling. Upphandlas ohållbara produkter påverkar det många verksamheter som inte själva har tid att välja hållbara alternativ.

En del leverantörer knyter upp kunderna på långa avtal, hållbarhetschefer som saknar helt mandat i inköpsprocessen är inte ovanligt och den stora vanliga anledningen – det är bekvämt att fortsätta som man alltid gjort.

Inom hållbarhet finns bara vinnare. Vi mår alla bättre av en hållbarare planet. Men för att nå dit behöver det bli lättare att vara hållbar än ohållbar. Det behövs styrmedel i form av skatter för farliga kemikalier, tillsyn för att följa gällande lagar och sprida kunskap om miljöpåverkan av kemikalier under hela livscykeln av kemiska produkter.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.