Image

Alkoholmissbruk accelererar en pandemi

En ny rapport från Göteborgs universitet visar att alkoholintag minskar vårt sunda förnuft och gör det lättare att sprida virus i sociala sammanhang.

Den ökade tillgängligheten av alkohol på grund av alkoholbaserade desinfektionsmedel på alla bord har lett till att fler människor missbrukar handdesinfektionsmedlen som en ”gratis” drog.

Lås, kedjor och övervakning har lett till ökad arbetsbelastning och ett mindre hållbart sätt att leverera en hygienlösning jämfört med smartare alternativ.

”Få människor skulle stjäla en tvål, men handdesinfektion har blivit föremål för stöld eftersom de används för missbruk. Det har lett till att företagen i vissa fall presenterar mycket oattraktiva lösningar, fastkedjade och inlåsta, inte ens rena eller anständiga för att inte behöva byta ut dem hela tiden. Det står i motsatsförhållande till ren och säker, vilket är vad en hygienisk lösning ger, och det är vad den borde se ut som.” – Anders Karlsson, International Sales Hygiene of Sweden.


Länkar

SVT – Narkotikamissbrukare gick från amfetamin till alkogel

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/misstankte-bockbrannaren-dricker-handsprit-som-huvuddrog

Göteborgs Universitet – Rapport om ökat alkoholintag ger bränsle till en pandemi

Ladda ner en kopia av rapporten Alkohol och coronapandemin (SE)

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.