Image

Installationer i svenska domstolar

Inolife levererar den alkoholfria lösningen BioPolymer+ för handdesinfektion till svenska domstolar.

”Alkoholfria produkter är ett bättre alternativ för alla kunder, men det är särskilt bra i vissa miljöer. Eftersom vi vet att många brott är alkoholrelaterade känns det extra tillfredsställande att ta bort alkoholen vid ingången till de byggnader som är viktigast för vår rättsstat.” – Leif Johansson, VD Inolife

Hygiene of Sweden fortsätter sitt uppdrag att erbjuda mer hållbara lösningar för handhygien och är banbrytande på marknaden med sin alkoholfria, svensktillverkade formula med långvarig effekt – BioPolymer+.

Läs mer om fördelarna och vilka kunder som valt att gå över till alkoholfria produkter på sin arbetsplats på www.biopolymerplus.com .

Läs mer om sambandet mellan brottslighet och alkohol på:

https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2015-02-24-alkohol–och-drogpaverkan-vid-misshandel-hot-personran-och-sexualbrott.html

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.