Image

Undvik alkoholbaserad handdesinfektion i bilen för säkrare vägar

Den ökade användningen av handdesinfektion i bilar har under pandemin orsakat falska aktiveringar av alkolås i bilar och bussar.

Alkohollås är en viktig faktor i arbetet med att göra vägarna säkrare. Mindre rattfylleri, färre dödsolyckor.

Varje år dör över 50 personer på Sveriges vägar på grund av rattfylleri. Det gäller både förare och offer.

MHF, en svensk organisation som arbetar för trafiksäkerhet och för att minimera antalet olyckor på grund av rattfylleri, ser användningen av alkoholbaserade desinfektionsmedel som ett problem.

”På MHF har vi noterat ett ökat antal falska aktiveringar av alkolås i bilar under pandemin. Om du hoppar in i bilen och rengör händerna med etanol, en flyktig vätska, på våtservetter eller som gel kan det utlösa alkolåset. Mätresultatet i alkolåset kan påverkas av etanol eller isopropanol i cupén. Alkolåset stoppar då bilen från att användas och i vissa fall innebär det mycket besvärliga situationer. Vi har haft sjuksköterskor som har kontaktat oss efter en hemtjänstrunda på landsbygden sent på kvällen på vintern och som inte kan lämna platsen på grund av att spärren har aktiverats på grund av användningen av ett alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Därför är vi mycket positiva till alkoholfri handdesinfektion, eftersom de underlättar vårt mål att installera fler alkolås. Det kommer i slutändan att innebära färre rattfyllerier och färre olyckor.” – Lars-Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF Sverige

MHF

https://www.mhf.se/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.