Image

Alkoholfritt i skolan – En drogfri skola

Skolan är en plats där barn och vuxna träffas. Det blir särskilt många kontakter med andra då barn delar klassrum, rör sig in och ut samtidigt och delar matsal. Handhygienen blir därför extra viktig då 8 av 10 sjukdomar sprids från genom våra händer. Vi som jobbar inom skola, eller är föräldrar vet mycket väl att smittspridningen är extra hög vid skolstart.

För att motverka smittspridning i skolmiljö används fortfarande alkohol för handhygien.

I miljöer där det vistas mycket barn är alkoholbaserade produkter särskilt olämpliga.

  • Missbruk, alkoholbaserad desinfektion ökar tillgängligheten av alkohol för minderåriga
  • Alkohol är en så kallad VOC, dvs en lättflyktig vätska som avdunstar och skapar ångor i luften vilket är skadligt för lungorna
  • Torr hud, barn har känsligare och tunnare hud och detta ökar risken för dermatitis och andra hudproblem
  • Materialskador, golv, inredning, utrustning / instrument förstörs genom korrosion, upplösning
  • Etanol framställs på ett ohållbart sätt
  • Alkohol är en direkt brandfara

I vår nya informationsbroschyr Alkoholfritt i skolan belyser vi fördelarna med en drogfri skola.

För dig som jobbar, eller har barn på förskola kan du läsa mer om Naturskyddsföreningens kampanj ”Giftfri förskola” där de beskriver fördelarna med att minska, undvika onödiga kemikalier och farliga substanser i skolmiljö.

Ladda ner informationsbroschyren ”Alkoholfritt i skolan” för mer information om fördelarna med att välja alkoholfritt och bli en drogfri skola.

För mer information kontakta oss på info@hygieneofsweden.com

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.