Image

Delta i nordiskt seminarium om infektionskontroll

Arbetar du med infektionsprevention och professionell vård? Vi rekommenderar starkt att du deltar i Nordiskt seminarium och webbinarium om infektionskontroll, Göteborg, 18-21 september 2023.

Hygiene of Sweden kommer att vara en av gästtalarna under seminariet. Vi har blivit ombedda att presentera de kliniska studierna av långtidseffekten på ytor mot Corona-virus och hur den antibakteriella tekniken implementeras på sjukhus runt om i världen.

Syftet med seminariet är att stödja nordiskt samarbete inom forskning om infektionskontroll. Seminariet är kostnadsfritt för deltagarna.

För mer information och anmälan besök https://www.gu.se/en/biomedicine/2nd-nordic-seminar-on-infection-control


SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.