Image

Minska riskerna med ökade terrorhotet – Byt från alkohol till alkoholfritt

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) ökar hotet om bedömning av terrorattentat. Den nya bedömningen är en 4:a på den femgradiga skalan.

I många fastigheter, arbetsplatser, skolor och myndigheter använder man forfarande alkoholbaserade produkter för desinfektion.

På försäljningsställen erbjuds etanol-baserade produkter till låga priser och i stora mängder för att tömma lager som är utgående i datum. Ofta placerade i entréer och i kassan.

I receptionen står det ofta 1st 600ml förpackning. I garderoben 15st 600ml i en kartong och i källaren en halv eller helpall med flaskor fulla med etanol. Det blir flera 100 liter brandfarlig vätska.

Detta innebär betydande risker för gäster, besökare och anställa.

En molotovcocktail kastas mot någon eller något för att skapa brand och förödelse. För att tillverka en molotovcocktail behöver man en flaska och en brandfarlig vätska att fylla den med. En 600ml flaska med etanol-baserad handdesinfektion innebär alltså ett steg mindre för att tillverka en molotovcocktail. Flaskan är redan fylld och det  behövs endast en tändanordning. En gnista och hotet blir verkligt.

Genom att byta från alkoholbaserade lösningar till alkoholfria lösningar elimineras risken för attentat och bränder både med och utan uppsåt.

Läs om de senaste riktlinjerna för hantering av mycket brandfarliga vätskor på MSB:s hemsida:

Förvaringen av etanolbaserade produkter är reglerad av MSB 

Fotnot

Inget av de svenska försäkringsbolagen täcker fastighetsskador i sin helhet som uppstår pga oriktig hantering av brandfarliga vätskor i en lokal. Oavsett om det är fastighetsägaren eller hyresgästen som sköter hanteringen.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.