Image

Vad har midsommar gemensamt med pandemier? – Ny kampanj Midsommar & Spriten

Under COVID-19 användes all sprit som fanns på planeten (förutom det som bunkrades i ohållbara bunkringslager) för att skydda oss från smittspridningen av sjukdomen.

Vi tycker att det finns anledning att ifrågasätta hur effektivt skyddet var. Eftersom det blev en total samhällsspridning. Antingen var all smitta luftburen eller så spritade vi inte händerna rätt eller tillräckligt mycket.

Den ökade försäljningen av hudvårdssprodukter talar för att vi använde mer sprit än huden tålde.

När det blir panik är det lätt att sträcka sig efter det kända, det etablerade och det som man tror fungerar. Det är svårt att prata om hållbarhet och helhetstänkade när folk handlar i panik.

Men nu då?

När pandemin är mentalt över (fortsatt pågående men paniken är borta, precis som spriten på många ställen) tycker vi det är dags att utvärdera hur vi agerade, vad vi ska göra annorlunda till nästa pandemi och om det verkligen är rimligt att koppla hygien till pandemier (mer än att högre hygien gör att vi får färre pandemier).

Så här gick det till när det gick från ALLA VILL HA SPRIT till INGEN VILL HA SPRIT.

  1. Grossisterna (Apotek mm) bunkrade enorma lager av sprit, allt man kunde komma över.
  2. Nu vill grossisterna sälja sprit till varje pris. Intresset för andra lösningar än att sälja det enorma brandfarliga lagret man byggt upp blev 0. Hållbarhetsdeklarationerna innehåller avhandlingar om hur hållbara man är. Hygien utesluts ur hållbarhetstänkandet. Man har investerat i ohållbara lösningar, investeringen ska ge return of investment.
  3. Kunderna övertalas att sprit är det som gäller. Man säljer den lösningen man har på sitt stora lager. Kunderna vet inte allt om produkterna, man marknadsför inte ens produkterna i många fall enligt lagar och regler utan säljer till högsta pris.
  4. Kunderna börjar få problem med skadade golv, torra händer och att följa lagar gällande lagring och hantering, arbetsmiljö och avfallshantering.
  5. Händerna är så skadade av starka kemikalier att många väljer att inte sprita händerna alls. Dvs slutar med handhygien utanför toaletten. Trots att många inte besöker toaletten när man besöker nya platser, toaletten inte alltid är ren och att ibland är den ur funktion.

I vår nya kampanj ”MIDSOMMAR OCH SPRITEN” går vi igenom vad som är likheten mellan Midsommarafton och en pandemi och vad som händer dagen efter.

Festen börjar med en kö till Systembolaget. Dagen efter går kön till Apoteket.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.