Image

Ett hierarkiskt diagram över dokumenterade effekter

En vanlig fråga från privatpersoner är ”Dödar er produkt allt?”

Svaret är nej.

Det säger lite om hur stor okunskap det finns inom hygien. För att en produkt ska döda alla mikroorganismer krävs något mycket alkaliskt, steget under blir något oxiderande eller på annat sätt reaktivt och sedan rör man sig neråt mer mot alkoholer och den typ av antibakteriella teknik vi utvecklat. För att döda allt behöver man alltså använda mycket starka och/eller reagerande lösningar. Det kommer då att oundvikligt påverka huden.

Huden är en viktig del av vårt immunförsvar och viktig att hålla intakt.

Låt oss skilja på förebyggande hygien och smittskydd när det är ett pågående utbrott. För att kontrollera en spridning av tex. Clostridium difficile inom vården rekommenderas klorlösningar istället för handsprit. Vid utbrott av vinterkräksjukan (Calicivirus) rekommenderas handtvätt med tvål och vatten framför handsprit. Det beror alltså på i vilken situation och vilken risk som är pågående hur man ska välja typ av desinfektion.

Hygiene of Swedens antibakteriella teknik är utvecklad med så liten mängd aktiva substanser som möjligt och istället med tanken på att den ska gå att applicera på händerna regelbundet och över tid utan att skada huden. Med ett bra skydd och effekt mot flera typer av skadliga mikroorganismer.

I PDF filen som går att ladda ner går det att följa vilka studier och vilka områden som vi har dokumenterat effekt inom. Det är möjligt att vi i framtiden gör studier på ytterligare segment för att dokumentera effekt men om det kräver förhöjda halter av aktiva ämnen blir det en avvägning mellan hudhälsa, hållbarhet och effekt.

Inom svensk vård har enligt statistik ca 20% dokumenterade skador på händerna. Detta till stor sannolikhet på grund av höga hygienkrav med starka kemikalier för att säkerställa en hög patientsäkerhet.

Genom innovation inom grön bioteknik vill vi sänka den siffran och låta patientsäkerheten vara fortsatt hög, helst ännu bättre med flera fördelar jämfört med etanol och samtidigt sänka andelen som får problem med sina händer inom personalen.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.