Image

Starka kemikalier påverkar händerna inom städbranschen – torra, spruckna och förstörda händer har blivit en yrkesskada

På i princip varje städvagn hänger det en alkogelflaska för personalen för att kunna rengöra sina händer mellan städmomenten. Personalen använder många gånger lika mycket handsprit som man gör inom tandvården eller sjukvården. Händerna används av personalen hela tiden, byta toalettrullar, fylla på dispensers, torka av ytor, putsa fönster, skura toaletter, rulla städvagnen, öppna dörrar, trycka på koder och knappar osv.

Starka kemikalier påverkar material som de kommer i kontakt med. Många både trä och stengolv har skadats under pandemin. Huden är betydligt känsligare än ett marmorgolv inte konstigt att spriten skadar våra händer.

Etanol som är basen i de flesta handdesinfektionsprodukterna är ett starkt lösningsmedel som löser upp hudfetterna. Även om det är tillsatt glycerin för en skön känsla så försvinner den vid handtvätt då glycerin är vattenlösligt. Återstår gör bara torrsprickorna.

Väljer städbolaget en desinfektionsprodukt som inte bygger på etanol undviker man problemen med ett starkt lösningsmedel. Etanol är även en så kallad VOC och det man luktar har man andats in. Genom att undvika VOC irriterar man inte heller luftvägarna.

Cleannet uppmärksammar nu i en artikel arbetsskadorna bland städpersonal. Astma och Allergiförbundet belyser Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer för aptopiska eksem .

Torra spruckna och skadade händer har blivit en yrkesskada inom städbranschen.

När händerna är förstörda behöver man vård. I Region Stockholm har var 5:e person inom vården dokumenterade skador på händerna. Genom att förebygga och undvika att utsätta händerna för starka kemikalier minskar risken att man irriterar huden på händerna som är ett av kroppens känsligaste områden.

Vänd dig till din arbetsledare, HR-ansvarig eller skyddsombud om dina skador på händerna orsakats i ditt arbete. Genom företagets Arbetsskadeförsäkring kan du får ersättning.  ”Skador i arbetet” heter ofta avsnittet i försäkringsvillkoren.

Glöm inte att anmälda din arbetsskada till Arbetsmiljöverket även om det känns obekvämt. Det är lätt att glömma för det är ju inte så allvarligt tänker en del men det är en viktig del för att skapa förståelse för hur utbrett problemet är och att istället förebygga framtida arbetsskador. En del upplever även det som socialt besvärande att prata om sina skadade händer då vi använder händerna hela tiden och bland annat hälsar med dem. Det finns en skam kopplat till torra förstörda händer.

Astma och allergiförbundet har valt att erbjuda alkoholfri desinfektion från Hygiene of Sweden. Berätta för ditt företag att det finns alternativ till alkoholbaserade produkter om du upplever att det finns problem på er arbetsplats med handsprit.

Arbetsmiljöverket – Anmälan av arbetsmiljöskada

https://www.av.se/om-oss/lattlast/anmal-arbetsskador/

Astma och Allergiförbundet

https://astmaoallergiforbundet.se/regionerna-maste-implementera-nya-behandlingsrekommendationer-for-atopiskt-eksem/

Cleannet – Artikel om arbetsskada inom städbranschen

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.