Image

Utfasning av farliga kemikalier är en förutsättning för en giftfri miljö – kräver ett systematiskt arbete

Substitutionscentrum är ett regeringsinitiativ som drivs av RISE för att sprida kunskap om farliga kemikalier och möjligheten med att ersätta dem eller helt utesluta kemikalierna i verksamheter. Kunskap är det som behövs för att få till en reell omställning inom farliga kemikalier.

Många är ovetande om riskerna med farliga kemikalier och hanteringen sker därefter.

En av de vanligaste frågan vi får i vårt arbete med att ställa om från etanolbaserad desinfektion till alkoholfri desinfektion är ”Vad är förpackningen tillverkad av?”

Kemikalier kräver specialkunskap och därför blir det lätt att man tänker mer outside the box istället för det viktigaste inom kemi – vad som finns i förpackningen dvs inside the box.

Med ej klassificerade kemikalier kan man välja mer miljövänliga förpackningsalternativ men de stora hållbarhetsfördelarna får man genom att välja kemikalier av annan typ, lägre koncentration och annorlunda framställningsmetoder.

Läs vår artikel om hur man kan reducera plastkonsumtionen med 86% genom att välja en alkoholfri lösning som kan förpackas i BAG-in-BOX istället för i traditionella plastflaskor.

https://hygieneofsweden.com/bag-in-box-innebar-52-mindre-koldioxidutslapp/

Substitutionscentrum fokuserar på kemikalieinspektionens PRIO lista med SVHC (speciellt farliga kemikalier) samt ämnen som är prioriterade riskminskningsämnen.

Etanol är inte med på listen över prioriterade riskämnen för utfasning idag. Vi tror att det nya förslaget på märkningen  som lämnats in gällande etanol kommer att göra att det sker en omvärdering då det handlar om reproduktionstoxiska faror samt skador på organ vid en längre tids exponering. Läs mer om vad Greklands kemikaliemyndighet föreslår för nya faromärkningar av produkter som innehåller etanol i vår artikel (https://hygieneofsweden.com/forslag-till-ny-markning-av-etanolbaserade-produkter-bor-galla-aven-i-sverige/).

För att bedöma farligheten vid användningen ger Substitutionscentrum förslag på 3 frågor:

  • Riskerar ämnet att hamna i miljön?
  • Riskerar ämnet att komma i kontakt med hud?
  • Riskerar ämnet att förtäras eller andas in?

Vid branden på E6:an av lasten som tog fyr med alkogel norr om Göteborg rann alkoholen ut i naturen och startade en brand i skogspartiet vid vägen. Handhygienprodukter används bara på huden samt i vissa fall dricks produkterna för berusning och eftersom etanol är en så kallad VOC (volatile organic compound) andas man in ångorna när den flyktiga vätskan avdunstat.

Handsprit checkar alltså samtliga boxarna för exponering av hälso- och miljörisker. Känsligt på huden har alla känt men etanol är inte klassificerad som en allergen. Eksem och torra händer har ökat med spritandet under pandemin enligt Dermatologer och medicinska centrum inom sjukvården. Etanol är klassificerat som en cancerogen klass 1.

Ingen av våra ingredienser finns med på vare sig kandidatlistan eller SVHC. Nästan alla kemikalier är farliga i högre koncentrationer så att jobba med tekniker där den aktiva halten är lägre än hela procentenheter skapar förutsättningar för både hållbarhet och säkrare hantering för användaren.

Läs mer om Substitutionscentrums arbete här:

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/om-oss

En guide från Substitionscentrum:

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/substitutionsguiden

Kemikalieinspektionens PRIO guide:

https://www.kemi.se/prioguiden/start

Kemikalieinspektionens uppdrag om en giftfri miljö

https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/vart-uppdrag/giftfri-miljo

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.