Image

Maffian höll tyst – Endast 2 av 88 anmälda importörer och tillverkare av handsprit var registrerade för punktskatten

Endast två tillverkare och importörer är registrerade för att rapportera punktskatten, Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel. Enligt skatteverkets utdrag som vi fick ta del av via post den 15:e april 2023 är det Arvid Nordqvist och Bröderna Berner AB som valt att registrera sig.

Registreringen är obligatorisk men ska göras på eget initiativ.

Listan från Skatteverket innehåller totalt 30 företag som registrerat sig för rapportering av punktskatten men endast två  är registrerade hos Folkhälsomyndigheten för import eller tillverkning ”i första ledet” av alkoholbaserad desinfektion.

Totalt innehåller Folkhälsomyndighetens lista 88 bolag som är registrerade för import eller tillverkning av alkoholbaserad desinfektion.

Följande slutsatser går att dra av dokumentationen vi tagit del av.

  • Endast 2 av 88 bolag som tillverkar eller importerar handsprit kan ha rapporterat och betalt skatten enligt lag
  • Om något av de andra 28 bolagen som registrerat sig för punktskatten är tillverkare eller importörer av handsprit i första ledet har man missat att anmäla sig till Folkhälsomyndigheten som lagen kräver.
  • Aktören Chemi Pharm AS som vunnit upphandlingen i Region Stockholm (Avtal SLL730) på ett pris på 14.25kr för en produkt där bara skatten bör vara runt 13.60kr / produkt är varken registrerade hos Folkhälsomyndigheten eller hos Skatteverket.
  • Det finns ett större antal bolag som tillverkat och/eller importerat handsprit under pandemin som varken registrerat sig hos Folkhälsomyndigheten eller hos Skatteverket. Vi känner på rak arm till flera dussin aktörer som detta gäller.
  • Flera bolag som registrerat sig för att tillverka och importera alkoholbaserade produkter känner till punktskatten då de varit delaktiga i att driva lobby för att slopa skatten. Det är alltså frågan om att medvetet undvika skatt.
  • Inget av de bolag som levererar via de stora upphandlingarna till Sveriges kommuner och regioner eller andra offentliga verksamheter har registrerat sig hos Skatteverket för att betala skatten.
  • Prissättningen på upphandlingar och via vanlig återförsäljning av produkterna har skett till lägre priser än vad som hade varit möjligt om skatten hade betalts. I vissa fall har produkterna sålts för lägre pris än vad bara skatten utgör för produkten.
  • Hundratals miljoner kronor har undanhållits från beskattning eftersom företagen inte har registrerat sig för punktskatt.

Eftersom handsprit genererar stora utsläpp både vid framställning, hantering, användning och destruering har den låga prissättningen bidragit till onödiga utsläpp. Även förbrukningen av fossila bränslen (vid odling av råvaror, även i vissa fall under produktionen, samt vid transporter av farliga kemikalier då ADR transporter ej gått att elektrifiera utan drivs på bränsle) har varit hög.  Nu eldas dessutom stora bunkringslager upp vilket leder till förnyade utsläpp.

Om prissättningen varit marknadsmässig hade fler konsumenter valt alkoholfria och hållbara alternativ och på det sättet minskat miljöpåverkan.

När vi presenterade vår produkt för upphandlingsenheten i Västa Götaland nyligen var den första frågan efter presentationen: Vad kostar produkten jämför med sprit?

Hade vi då vetat att det Västra Götaland köper in är oskattad sprit hade vi lagt till att priset vi presenterade var inklusive skatt, och att vi till och med är billigare än oskattad sprit.

När vi började att presentera vår alkoholfria lösning för handhygien för konsumenter möttes vi av positiv feedback när kunderna kände skillanden på huden. Många hade torkat ut händerna av spriten och vårdpersonal vittnade om att man till och med undvek handsprit för att det sved på händerna och stack i näsan. När den alkogelen inte torkar ut huden torkar den istället in i flaskan och när man sedan ska trycka flyger det åt olika håll. Bara på Sveriges domstolar har 2 tillbud inträffat senaste året där personal fått sprit i ögat.

På möten med grossister och upphandlare fick vi istället höra hur stora krafter som fanns bakom försäljningen av handsprit och benämningen ”alkoholmaffian” dök tidigt upp. De första gångerna var det inget vi reflekterade över men efter att ha hört det flera dussin gånger började vi förstå vad det innebar. Ett oligopol hade skapats och det fanns stora intressen av att bevara status quo i marknaden för de privata bolagen. Det vittnades även om kartellbildning. Pandemin var en kassako för flera av spritaktörerna. Men nu kan vi konstatera att den obetalda skatten har stått för stora delar av vinsten.

Normalt är människor rädda för att bli tystade av maffian. Denna gången var det tvärtom. Maffian har hållit tyst om skatten. Nu när Skatteverket är klara med sin utredning och konstaterat att vår tolkning av lagen är korrekt förväntar vi oss att bolagen tar sitt ansvar, registrerar sig för punktskatten och betalar den skatt som inte betalts.

Undantag gäller för produkter som sålts till verksamheter för beredning av livsmedel och läkemedel. Men den delen bör inte ha med den ökade försäljningen att göra för där används produkterna även när det inte är en pågående pandemi.

Alkoholproducenternas branschorganisation BPHR har argumenterat för en nedläggning av skatten sedan vi belyste detta i höstas. Argumentationen är att hygien inte ska beskattas och att skatten ändå inte ger så stora intäkter för staten. Inte undra på när den inte betalas. Det är inte hygien som skal kosta, det är bristen på innovation och hållbarhet som behöver kosta pengar för att driva en omställning mot mindre farliga kemikalier.

Punktskatten fyller ett bra syfte och behöver betalas för att kunna bedömas om den ger några viktiga intäkter. Punkt slut.

Folkhälsomyndighetens lista över bolag registrerade för tillverkning eller import av alkoholbaserad desinfektion den 19:e april 2024.

3M Svenska AB
AB Atoma
AB Konsumentkemi
Abena AB
Aktiebolaget Atoma
Altera Solis AB
Arena Kemi AB
Arvid Nordquist
B. Braun Medical AB
Bröderna Berner AB
Bröderna Bommen AB
Brygghus 19 AB
Cambrex Karlskoga AB
CELLINK AB
Center Pac Sweden AB
Cleano Production AB
Clemondo AB
Dagab Inköp och Logistik AB
Dalskidan i Sälen AB
Depend Cosmetic AB
Dermoshop AB
Destech AB
Diversey Sverige AB
Dynäs Import AB
EKC Nordic Trading AB
Ekholm Vision AB
Elekcig AB
Elin Sandahl
Emam Apotek AB
Emollivet AB
Essity Hygiene and Health AB
Everdea AB
Forever Living Products Scandinavia AB
Fridhemsapotek AB
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Hagmans Nordic AB
Hardford AB
Hercare Sweden AB
Histolab Products AB
Innovateam AB
Jakobs Kylservice AB
Kiilto Clean AB
L´Oréal Sverige AB
Lefab Produktion AB
LH Distribution AB
Livv AB
Lumene Oy
Lunds universitet
Lydén Distillery
Måbroberg AB
Mackmyra svensk whisky AB
Macserien Produktion AB
Maria Nila AB
Miclev Medical Products AB
Moods 4 Sweden AB
Moving Floor AB
NBI Nordic Products AB
Nordic Cosmetics & Healthcare AB
Norrtelje Brenneri AB
Orapi Nordic Oy AB
Paragon Nordic AB
Param Para AB
PLS Support AB
PolAlko
Pr Estige Spirits AB
Procter&Gamble Sverige AB
RB Health Nordic A/S
RB Hygiene Home Nordic A/S filial
Rekal Svenska AB
Rozy Service AB
SEKAB BioFuels & Chemicals AB
Sherwin-Williams Sweden AB
Skandinavisk Textil Kemi Aps
Söderköpings kommun
SprayMaster
Sterisol AB
Svea Mejeri AB
Swed Handling
Tevsjö Destilleri i Järvsö AB
Triplus Vinhandel
Tura Scandinavia AB
Unilever Sverige AB
Unique Cosmetics Sweden AB
Uppsala universitet
Veidec AB
Vision Haircare AB
XO Sweden Wines & Spirits AB

Ett exempel

KiiltoClean AB är registrerade för att sälja alkoholbaserad desinfektion hos Folkhälsomyndigheten. Bolaget har valt att inte registrera sig hos Skatteverket för punktskatten för bekämpningsmedel som gäller för produkttypen. Det innebär 0 kr i betalda skatter för den alkogel som bolaget sålt men som är skattepliktig.

2019  innan pandemin gjorde bolaget en förlust på 107 MSEK.

2020 omsatte bolaget 7MSEK och tjänade 142MSEK.

2021 omsatte bolaget 238MSEK och tjänade 138MSEK.

2022 omsatte bolaget 204MSEK och tjänade 108MSEK.

Intjäningen de tre senaste åren har varit 388MSEK. Omsättningen har varit totalt 445MSEK.

Vinstmarginal på 87%. 

Bolagets produkter är upphandlade av huvuddelen av svenska kommuner och regioner.

Informationen är hämtad från AllaBolag.se

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.