Image

Utebliven prishöjning 2024 – vi går mot strömmen

Bara döda fiskar följer strömmen.

Vi har därför återigen valt att gå mot strömmen. Omställning handlar om att göra saker annorlunda därför väljer vi att inte höja våra priser och har som mål att behålla samma prisbild som under 2023 för hela 2024.

Nej, vi har inte undvikit ökade kostnader för valutor, råvaror, transporter, lager och ökade löner, men vi vill att det skall löna sig att välja hållbara produkter och ser ökade volymer som det bästa sättet för oss att skapa en hållbar verksamhet.

Till våra kunder säger vi tack för ert förtroende.

Till er som vill prova hållbarare lösningar inom hygien och rengöring säger vi varmt välkomna!

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.