Image

Hygiene of Sweden vinner LUX Global Excellence Awards 2023

Hygiene of Sweden tilldelades priset i kategorin ”Best Sustainable Cleaning Product Manufacturers in Sweden” för 2023.

”LUXlife’s bedömningspanel och forskarteam överväger engagemanget, expertisen och innovationen som visats av nominerade genom nomineringsinformation, röster, allt stödjande bevis, tillsammans med resultaten från deras omfattande faktagranskning och forskningsprocess.”

Varumärke: Visad historia av lyxigt excellens. Bevarande och fortsättning av ett rikt varumärkesarv. Bestående engagemang för lyxvärden.

Kundupplevelse: Exceptionell kundservice och personliga upplevelser. Uppmärksamhet på kundens behov och tillfredsställelse. Konsekvent leverans av en lyxig upplevelse.

Exklusivitet och unikitet: Globalt erkännande och inflytande. Positiv påverkan på lyxindustrin. Prestigefyllda samarbeten eller partnerskap. Innovativ marknadsföring och varumärkesbyggande.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.