Image

FN:s Hållbarhetsmål # 3

3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Planeten och vårt välmående är intimt sammanlänkade. När vi som individer mår bra, gynnar det inte bara oss själva utan har också positiva effekter på planeten. Att sträva efter hälsa och välbefinnande har en direkt inverkan på miljön och resursanvändningen.

Ett sundare liv och högre välbefinnande minskar behovet av resurser som annars skulle användas för att behandla sjukdomar. Sjukvårdens energikrävande processer och de stora mängder avfall som skapas kan i stor utsträckning undvikas genom förebyggande hälsoprogram och minskad användning av läkemedel.

En viktig aspekt är att minska användningen av antibiotika eftersom överdriven användning har bidragit till utvecklingen av multiresistenta bakterier. Detta är en global utmaning, och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) förutspås fler människor dö av multiresistenta bakterier år 2050 än av cancer om inte åtgärder vidtas.

8 av 10 sjukdomar sprids via våra händer vilket gör en god handhygien till det viktigaste vapnet i förebyggande av infektioner.

Hygiene of Sweden, genom innovationen BioPolymer+ – en alkoholfri desinfektionslösning – bidrar till att uppnå hälsomålet enligt FN:s hållbara utvecklingsmål. Genom att minska smittspridning av sjukdomar bidrar BioPolymer+ till att förbättra hälsan och välbefinnandet hos människor. Dessutom leder det till minskade utsläpp genom att förebygga infektioner och därigenom minska behovet av omfattande medicinsk vård.

Sammanfattningsvis, att sträva efter bättre hälsa och välbefinnande inte bara gynnar oss personligen utan har också en positiv inverkan på planeten genom att minska resursanvändning, förhindra sjukdomar och därigenom bidra till en mer hållbar och hälsosam värld.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.