Image

Tove sjuksköterska pratar om torra händer – bytte ut etanolbaserade produkter och blev av med problemen

Många inom vården får problem med torr hud. Eksem, torrsprickor och utslag är inte ovanligt.

I Region Stockholm rapporterar så många som 1 av 5 att de får problem med huden på sina händer.

Etanol är ett lösningsmedel och om man spritar händerna flera gånger om dagen, i vissa fall i timmen, kommer man att påverka hudens översta lager och över tid även djupare lager.

Problemet är välkänt och därför tillsätts glycerin för att mildra etanolens upplösande egenskaper men eftersom glycerin är vattenlösligt varar det bara till nästa handtvätt.  Den antibakteriella effekten av etanol är just att den är upplösande så det går inte att använda etanol med en lägre koncentration, då försvinner den antibakteriella effekten.

Välj därför en alkoholfri desinfektion om du har känslig hud och vill behålla huden hel och elastisk. Huden är ett av våra känsligaste organ och utgör dessutom en viktig del av vårt immunförsvar.

”Huden är vårt största organ, ca 2 m². Huden är en del av vårt immunförsvar och skyddar vår inre miljö mot vår omgivning, som t.ex. bakterier och andra mikroorganismer.” – Yrkes- och miljödermatologisk avdelning, YMDA, Skånes universitetssjukhus

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.