Image

THINK GREEN – Kampanj för ökad kunskap om farliga kemikalier med fokus på farligt avfall

Hygiene of Sweden lanserar en ny kampanj i det aktuella ämnet hantering av avfall. Med speciellt fokus på hanteringen av farligt avfall.

I vårt arbete med att presentera idén om att ställa om till produkter som inte bildar farligt avfall upptäckte vi att huvuddelen av Sveriges myndigheter och andra verksamheter inte hanterar farligt avfall korrekt.

Man hanterar i normallfallet farliga produkter som ofarligt avfall när avfall uppstår.

En het (brandfarlig) debatt har blossat upp i tidningen Aktuell Hållbarhet mellan Anders Karlsson, Hållbarhetsansvarig Hygiene of Sweden AB och Erika Nygren, enhetschef för Avfalls- och kemikalieenheten på Naturvårdsverket. Läs senaste repliken här:

Miljontals förpackningar med alkogel har sålts under pandemin. När allt färre vill ha sprit på händerna, datum går ut på förpackningen eller känslan av hygien inte behövs längre uppstår avfall.

Endast ett fåtal av förpackningarna har hanterats korrekt ur ett avfallsperspektiv.

Ett exempel på Elgiganten i Skövde i december.

Första delen av kampanjen handlar om det sista steget i produktens livscykel – När man står med den tomma förpackningen i handen och vill slänga den är det försent att börja tänka avfall.

Men det är inte bara i avfallshanteringen de farliga kemikalierna hanteras felaktigt. Under hela livscykeln ser vi brister från försäljning till transporter, lagring, arbetsmiljörätt och märkning.

EU:s nya kemikaliestrategi är glasklar. Farliga kemikalier ska fasas ut eller om det inte går helt, minimeras. För att fasa ut något är det centralt att vi känner till att de existerar, hela vägen från försäljning till användning och slutligen som avfall. Det går inte att fasa ut något som inte finns.

Kampanjen kommer att gå online och användas i kommunikation via Linkedin, öppna webinar och eventuellt print om vi hittar rätt forum.

Byrå: Inhouse

Annonsansvarig:

Anders Karlsson, Hållbarhetsansvarig Hygiene of Sweden

anders@hygieneofsweden.com

Tel. 0735111122.

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.