Image

Dr. Vasile Salagean fick torra händer, utslag och irriterad hud av att sprita händerna

Hej,

Jag heter Vasile Salagean och är specialistläkare inom intern- och akutmedicin. I mitt arbete är en hög nivå på hygien A och O. Jag möter patienter som redan har ett försvagat immunförsvar och behöver skydda både
patienten och anhöriga från eventuell smittspridning. Det är även en säkerhet för mig själv.

Under många år använde jag etanolbaserade produkter som sjukvården tillhandahöll. Det var de enda produkterna som fanns att tillgå på sjukhuset. Huden på mina händer torkade ut och jag fick utslag. Ibland både kliade det och gjorde ont.

Jag tycker det kan beskrivas som en arbetsmiljöskada då det ingick in mina instruktioner att jag skulle sprita händerna mellan varje patientkontakt och byte av rum.

Jag fortsatte att sprita händerna tills jag fick veta att det fanns alkoholfria produkter som uppfyllde kraven för att desinficera händerna. Jag började använda en alkoholfri desinfektion från Hygiene of Sweden och sakta återfick mina händer sin ursprungligt mjuka och sköna hud när jag slutade med att ”sprita” händerna.

Om du arbetar inom vården och har fått problem med torra händer på grund av handsprit som jag fick, rekommenderar jag att prova alkoholfri desinfektion för att se om det kan hjälpa dig.

Som en bonus varken svider eller luktar det när jag desinficerar mina händer numera. Hygien är viktigt men om det är obehagligt att desinficera händerna är det lättare att glömma än att komma ihåg.”

Dr. Vasile Salagean

Specialistläkare inom invärtes medicin och akutsjukvård

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.