Image

Läkare och sjuksköterskor utsätts för risker och skador i sin arbetsmiljö på grund av farliga kemikalier

WHO rekommenderar att söka nya alternativ till starka kemikalier på grund av skadorna som uppstår för personalen. Det är också förknippat med en serie risker att hantera farliga kemikalier och att arbeta i en miljö  med farliga kemikalier. 

Att hygien är viktigt för att förebygga smittspridning råder ingen debatt om.

Kommer framtidens hygien att bestå av en starka kemikalier när det kommer nya hållbarare innovationer?

Vården har använt handsprit i över ett sekel för dess antiseptiska egenskaper. En omställning till alkoholfri handhygien vore naturligt men kommer att ta tid.

Accelerationen av en omställning kan öka då många upplevde en besvikelse när det visade sig att alkogel inte kunde hindra spridningen av Corona-pandemin. Den tidigare sällan ifrågasatta övertygelsen om att alkohol utgjorde det ultimata skyddet mot bakterier och virus ställdes inför en utmaning. Trots att all tillgänglig sprit användes på händerna, lyckades det inte stoppa den globala spridningen av viruset.

Samtidigt pågår den hållbara omställningen. Hur hållbart är det att rengöra sina händer med etanol? Vi har ju börjat fasa ut etanol från biltanken, borde vi inte göra det även på händerna?

Som leverantör av etanolfri desinfektion blir vi regelbundet kontaktade av personal inom vården som fått problem med sin hud. Droppar från etanol förstör både sten- och trägolv så det är  inte konstigt att hud skadas om man desinficerar händerna med etanol flera gånger om dagen, ibland varje timme.

Vårdhygien heter enheten som är ansvarig för en säker vård ur ett hygienperspektiv. Enheterna tar beslut om vilka kemikalier som skall upphandlas och vad personalen skall ha på sina händer för att desinficera sig. I protokollen framgår det tydligt att man skall ”sprita” händerna. Borde det inte stå att man skall desinficera sig? När protokollen upprättades var man övertygad om att sprit var framtiden.

Men när det blir ett utbrott av tex. Clostridioides difficile räcker inte spriten till. Då är det klorin som gäller. Men varför kör man då inte klorin hela tiden? Jo, för att det skadar huden. Än värre än spriten. Det var därför man gick över till sprit från klorin en gång i tiden.

Nya innovationer öppnar för möjligheten att ersätta etanol som en gång ersatte klorin i de basala hygienrutinerna.

Den stora mängden torra händer inom vården som uppkommit pga alkoholbaserade desinfektionen ser man tydligt när man följer underlagen i Regionernas upphandlingar. 100,000 tals hudkrämer upphandlas årligen av vården.

Ändå ställer vården krav på att alkogelprodukterna skall innehålla glycerin.

Glycerin är mjukgörande men också vattenlösligt. Vi nästa handtvätt försvinner den och kvar finns bara sprickor och torr hud.

Framställningen av glycerin är både ohållbar och onödig. Produkter som inte torkar ut huden behöver inte ”åter-fukta” huden. Där blir glycerin istället en onödig tillsats.

Vi inleder därför nu en serie med berättelser från vårdpersonal under hashtaggen #TORRAHÄNDER  som upplevt problem med att hälla etanol på händerna och som har valt att byta till alkoholfri desinfektion för ett bättre välmående för händerna.

Arbetar du inom vården och vill delta skriv till oss och berätta vad du upplevt på torrhud@hygieneofsweden.com 

Läs mer om problematiken som WHO har uppmärksammat.

https://www.who.int/tools/occupational-hazards-in-health-sector/exposure-to-hazardous-chemicals

 

Att ställa om till mindre gifta kemikalier är en av åtgärderna som föreslås.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.