Image

Svenska Esrange Space Center väljer alkoholfri desinfektion för en renare och säkrare framtid

I en tid där renlighet och hygien har fått en förhöjd betydelse måste även de mest avancerade och banbrytande anläggningarna anpassa sig till nya standarder. Det svenska rymdcentret Esrange, känt för sina bidrag till utforskning och forskning av rymden, har tagit ett viktigt steg för att säkerställa säkerheten och välbefinnandet för sin personal och miljön. I ett nytt beslut har centret valt att använda alkoholfria desinfektionsmetoder och därmed föregå med gott exempel när det gäller rena och hållbara metoder.

Utmaningen

Esrange Space Center, som ligger i den arktiska regionen i Sverige, fungerar som ett viktigt nav för uppskjutning av raketer och genomförande av experiment relaterade till rymd- och geovetenskap. Med tanke på det avlägsna läget och den känsliga miljön var traditionella desinfektionsmetoder en utmaning. Den omfattande användningen av alkoholbaserade desinfektionsmedel medförde både miljö- och hälsoproblem, vilket ledde till behovet av en mer hållbar lösning.

Alkoholfri desinfektion: Ett renare val

Beslutet att anamma alkoholfria desinfektionsmetoder innebär en betydande förändring mot en renare och mer miljömedveten strategi. Här är några av de viktigaste fördelarna med detta val:

  1. Påverkan på miljön: Traditionella alkoholbaserade desinfektionsmedel kan skada vattenlevande organismer och ekosystem om de inte hanteras på rätt sätt. Alkoholfria lösningar är å andra sidan mindre skadliga för miljön, eftersom de bryts ned lättare och är mindre giftiga.
  2. Hälsa och säkerhet: Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan orsaka hudirritation, allergier och andningsbesvär vid långvarig användning. Genom att byta till alkoholfria alternativ säkerställer Esrange Space Center en säkrare och hälsosammare miljö för sin personal och sina forskare.
  3. Minskad brandfarlighet: Alkoholbaserade desinfektionsmedel utgör en brandrisk, vilket är särskilt oroande i en miljö där lättantändligt raketbränsle hanteras. Alkoholfria desinfektionsmedel minskar risken för olyckor.
  4. Långsiktiga kostnadsbesparingar: Även om alkoholfria desinfektionsmedel kan ha en något högre initialkostnad är de ofta mer kostnadseffektiva på lång sikt på grund av deras lägre miljöpåverkan, minskade hälsorisker och ökade säkerhet. Detta utan att räkna med de materiella skador som lösningsmedlet kommer att orsaka.
  5. Kompatibilitet med känslig utrustning: Alkoholfria desinfektionsmedel är mindre benägna att skada känslig rymdutrustning, vilket gör dem till ett idealiskt val för en rymdforskningsanläggning som Esrange Space Center.

En vision för framtiden

Svenska Esrange Space Centers beslut att införa alkoholfria desinfektionsmetoder är inte bara ett sätt att hantera omedelbara problem utan också ett steg mot en mer hållbar och miljövänlig framtid. Centret ansluter sig till ett växande antal institutioner världen över som omvärderar sina desinfektionsmetoder för att anpassa dem till moderna miljö- och säkerhetsstandarder.

Genom att anamma denna förändring visar Esrange Space Center andra forskningsanläggningar och organisationer att renlighet och säkerhet kan uppnås utan att äventyra hälsan för vår planet och de som bor på den. Detta beslut bekräftar centrets åtagande att främja rymdforskning och samtidigt skydda miljön och välbefinnandet för dess hängivna team.

I en värld där ansvarsfulla val och miljömedvetenhet är av största vikt är svenska Esrange Space Centers övergång till alkoholfria desinfektionsmetoder ett lysande exempel på hur innovation och hållbarhet kan gå hand i hand. Denna förändring är ett bevis på centrets engagemang för en renare och säkrare framtid både på jorden och bortom stjärnorna.

Läs mer om Erange Space Center på:

https://sscspace.com/esrange/

Lösningen levereras av Inolife, en del av Orbotech-familjen.

www.inolife.se

www.orbotech.se

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.