Image

Minska risken för vinterkräksjuka genom förbättrad hygien

I statistiken från 1177 gällande vinterkräksjuka var spridningen minimal under det första pandemiåret. Färre människor träffades men det var också ett större fokus på handhygien.

Vinterkräksjuka, eller norovirusinfektion, är en vanlig och mycket smittsam maginfektion som kan förekomma året om men är särskilt vanlig under vintermånaderna. Den resulterar i symtom som kräkningar, diarré, magsmärtor, och allmän sjukdomskänsla. Men det finns sätt att minska risken för att drabbas av vinterkräksjuka, och en nyckel till detta är att förbättra din personliga hygien, speciellt genom att tvätta händerna med tvål och vatten och att välja en desinfektion som är effektiv mot Norovirus.

Varför är vinterkräksjuka så smittsam?

Vinterkräksjuka orsakas främst av norovirus, en grupp av virus som är extremt smittsamma. De sprids lätt genom direkt kontakt med smittade personer, kontaminerad mat eller vatten, och föremål som har varit i kontakt med viruset. Viruspartiklar finns i avföringen och kan överleva på ytor under lång tid, vilket gör dem till en påtaglig risk i miljöer som gemensamma toaletter, matberedningsområden och inomhusplatser med hög befolkningstäthet.

Varför tvål och vatten är effektivare än handsprit

  1. Fysisk borttagning av virus: Tvål och vatten fungerar genom att bokstavligen tvätta bort och bryta ner viruspartiklar. När du tvättar händerna noggrant med tvål och vatten, avlägsnar du fysiskt virus från dina händer. Handsprit, å andra sidan, kan döda många mikroorganismer, men det fungerar mindre effektivt mot vissa typer av virus, inklusive norovirus.
  2. Ingen uttorkning: Handsprit innehåller alkohol, vilket kan torka ut huden med långvarig användning. Torr och sprucken hud kan vara mindre effektiv i att förhindra smittspridning. Tvål och vatten är mildare för huden och kan användas mer frekvent utan att orsaka uttorkning.
  3. Grundlig rengöring: För att tvättningen av händerna ska vara effektiv krävs att du tvättar i minst 20 sekunder, inklusive rengöring av mellan fingrarna och under naglarna. Handsprit kan vara mindre effektiv om det inte appliceras noggrant över hela handen.

BioPolymer+ alkoholfri desinfektion från Hygiene of Sweden har i studier visat ”signifikant högre rengörande effekt än tvål och vatten.”

Förbättrad hygien för att minska risken för vinterkräksjuka

För att minska risken för att drabbas av vinterkräksjuka och förhindra dess spridning till andra, bör du följa dessa hygienråd:

  1. Tvätta händerna noggrant: Använd tvål och varmt vatten och tvätta i minst 20 sekunder. Gör det innan du äter, efter att du varit på toaletten och när du har varit i allmänna utrymmen.
  2. Använd handedesinfektion med effekt mot Norovirus: Etanolbaserade produkter har en låg effekt mot virus. Välj t ex. BioPolymer+ alkoholfria desinfektion som har en dokumenterad effekt mot Norovirus.
  3. Var extra försiktig vid förberedelse av mat: Om du lagar mat, se till att tvätta händerna noggrant före hantering av livsmedel och efter kontakt med råa produkter. Tvätta också alla ytor och redskap som har varit i kontakt med råvaror.
  4. Stanna hemma när du är sjuk: Om du eller någon i din familj har vinterkräksjuka, undvik kontakt med andra människor så mycket som möjligt för att förhindra spridning.
  5. Desinficera gemensamma ytor: Använd desinfektionsmedel för att rengöra toaletter, dörrhandtag, och andra ytor som många har kontakt med. Gärna med långtidsverkande desinfektion med effekt mot Norovirus. T ex. BioPolymer+ från Hygiene of Sweden.

Genom att följa dessa enkla hygienrutiner kan du bidra till att minska risken för att drabbas av vinterkräksjuka och samtidigt skydda dig själv och andra från smittspridning.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.