Image

Svensk vård vill bli hållbara genom att minska mängden plasthandskar – ökar användandet av handsprit

Svensk vård vill minska sin miljöpåverkan när det kommer till  engångsplasthandskar. Svensk vård konsumerar runt 400 000 000 plasthandskar om året i Sverige.

Svensk sjukvård köpte 2017 uppskattningsvis in 813 000 000 engångsprodukter. Nästan hälften av antalet engångsprodukter var handskar”  – Naturvårdsverket

Istället för engångshandskar rekommenderas istället att personalen ”Spritar händerna”.

Spritandet inom vården har lett till att många har problem med huden på händerna. Etanol är uttorkande och även med tillsatt glycerin (som är vattenlösligt och försvinner vid nästa handtvätt) skapar det irritation, eksem och ibland torrsprickor.

Regionernas hållbarhetsarbete kommer därför med stor sannolikhet att öka mängden skadade händer.

Detta ökar det arbetsmiljöproblem, som redan idag i princip kan beskrivas som en yrkesskada i vissa fall även som en yrkessjukdom. I Region Stockholm har var 5:e person inom vården dokumenterade skador på händerna. 

Vi på Hygiene of Sweden driver frågan om att svensk vård borde göra som Systembolaget. Att erbjuda ett alkoholfritt alternativ för händer som behöver nyktra till.

Väljer man att ersätta en engångsplasthandske med etanolbaserad handdesinfektion går man från en ohållbar produkt till en annan ohållbar produkt. Med minskad plastkonsumtion.

Ersätter man istället en engångsplasthandske med alkoholfri desinfektion blir det två hållbara beslut i ett. Mindre plast, mindre fossila utsläpp. Etanol som används inom svensk vård idag är fossilintensiv att framställa. Glycerin framställs på ett ohållbart sätt och är inte en nödvändig tillsats i hygienprodukter som inte består av lösningsmedel som tex. etanol.

Läs mer om vår alkoholfria lösning för handhygien och hållbarhetsfördelarna med att undvika etanol på www.biopolymerplus.com

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/hallbar-plastanvandning/plast-i-varden/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.