Image

Det suger att sugrören har fasats ut med en lag men inte alkogelen som hanteras olagligt

Alla restauranger och caféer har nu fasat ut plastsugrören. De flesta serveringar har två saker gemensamt – sugrör och hygienprodukter. Sugrören hanterades dock enligt lag  så länge de var lagliga.

Vi tycker att prioriteringen för utfasning borde vara högre för farliga kemikalier som dessutom allt som oftast (för att inte säga i princip alltid) hanteras olagligt.

Farliga kemikalier skapar stora avtryck på miljön under hela sin livscykel och det är inte bara plasten som inte kan materialåtervinnas pga förpackningarna bildar farligt avfall utan även tunga transporter, speciella skåp för lagring, specialförpackningar för farligt gods osv.

Att fasa ut plastsugrören var bra.

Men att byta ut alkogelen mot alkoholfri desinfektion ger fler hållbarhetsfördelar

  • Inga bränder
  • Inga farliga transporter
  • Inga krav på specialskåp för lagring
  • Ej förstörda material som golv tex. 
  • Lägre förbrukning av handkräm 
  • Säkrare arbetsmiljö (följ lagarna kring kemiska riskkällor) 
  • Inget farligt avfall
  • Ett minskat fossilt avtryck 
SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.