Image

Safe to visit? – Anmälan för falsk marknadsföring av VISITA besöksnäring

En anmälan har lämnats in till Konsumentverket gällande VISITAS marknadsföring av sina medlemmars anläggningar, restauranger och hotell som ”SAFE TO VISIT”.

Kampanjen mot kunder görs online, med klistermärken i entréer och i receptionerna. Detta trots att det i vissa fall inte finns någon hygienlösning för besökare. I vissa fall har produkter med utgånget datum erbjudits. Även olämplig eventuellt olaglig hantering av brandfarliga vätskor har noterats. Detta tycker vi är synnerligen anmärkningsvärt när det inte bara gäller vanliga gäster, utan sovande sådana.

VISITA besöksnäring har ett lågt intresse av hygien förutom när det kommer till marknadsföring. Därför anser vi att Konsumentverket skall utreda om det är rimligt att marknadsföra anläggningar som är öppna för allmänheten som SAFE TO VISIT när inte någon hygien finns tillgänglig.

Läs anmälan nedan.

Skickat till Konsumentverket 2023-04-13

Branschföreningen Visita marknadsför sina medlemmars restauranger, hotell och konferensanläggningar som ”SAFE TO VISIT”.

Det systematiska arbetet för en god hygien beskrivs tydligt i skriften ”Trygg besöksnäring”. https://visita.se/app/uploads/2021/07/Trygg-besoksnaring-juli-2021.pdf

Där finns också en bild på det klistermärke som anläggningarna använder i anslutning på entrén för att ge trygghet om en säker vistelse till gästerna. Detta trots väldigt låg eller inga hygienlösningar alls till besökarna på ett antal av medlemmarnas anläggningar vi har besökt.

Vi har även sett en mängd produkter med utgånget datum. Utöver det har brandfarliga produkter hanterats olämpligt, i vissa fall olagligt. Det är tydligt att intresset för hygien hos Visita är lågt men vi tycker att det blir orimligt att marknadsföra sina medlemmars anläggningar som ”SAFE TO VISIT” då besökarna till hotell, restauranger osv ofta kommer från olika riskgrupper och förlitar sig på den informationen som anges i marknadsföringen från sin värd. Intresset för hygien hos besökarna bör vara större än tidigare. Den 20:e mars besökte jag en anläggning som marknadsför som säker men insjuknade och fick hög feber och ledverk under 4 dagar.

Med vänlig hälsning, Anders Karlsson anders@hygieneofsweden.com

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.