Image

Ny på jobbet

Ett av de viktigaste skälen till att övergå till alkoholfri handhygien är att förbättra arbetsmiljön.

Enligt nya studier bidrar alkoholbaserade saneringsmedel till migrän och trötthet på arbetsplatsen. Eftersom etanol är en så kallad VOC (Volatile Organic Compound) avdunstar den snabbt vid rumstemperatur och finns ofta i höga koncentrationer i luften som du andas. Beroende på kvaliteten på ventilationen i en byggnad kan detta vara orsaken till flera hälsoproblem.

Eftersom etanol avdunstar inom några sekunder (20-30 sekunder) är det inte effektivt över tid. Det har också en mycket begränsad effekt mot komplexa virus (t.ex. Norovirus aka Winter Vomiting Bug). Att välja en lösning som är effektiv efter torkning ger en säker miljö för att förebygga infektioner. BioPolymer+ har också kliniskt dokumenterad effekt mot Norovirus.

Torra händer blev ett oundvikligt resultat av den enorma användningen av alkohol under pandemin. Som lösningsmedel löser alkoholen också upp hudens fukt på våra händer och efter att ha använt den över tid kommer sprickor och hål att synas. Det är inte bara irriterande och irriterande, det gör det också svårare att hålla händerna rena.

En säkrare och bättre arbetsplats minskar antalet sjukdagar och förbättrar de anställdas allmänna upplevelse.

NY PÅ JOBBET är en ny kampanj som är utformad för företag som tar steget mot en mer hållbar lösning för handhygien på arbetsplatsen för att dela nyheten med anställda, gäster och kunder.

Klistermärken till dispensrarna och information till skrivbordet, e-post och etiketter som hänger runt flaskhalsarna gör besökarna på kontoret uppmärksamma på att detta är ett nytt och bättre sätt att desinficera händerna.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.