Image

Blindtest visar att 94% föredrar alkoholfri handdesinfektion

En undersökning som genomfördes vid ett Lyreco-event den 12 april i Karlstad visar att de flesta föredrar alkoholfri desinfektion framför alkoholhaltiga lösningar.

Av de 300 inbjudna gästerna från området för Facility Management deltog 48 personer i undersökningen. En gäst hade tekniska problem med telefonen men ville rösta på A (alkoholfritt). Denna röst har inte lagts till i resultatet.

Vi noterade också att flera av deltagarna klagade över torra händer efter att ha använt alkoholbaserad handdesinfektion på sin arbetsplats.

En lösning för desinfektion som fler använder innebär mindre spridning av infektioner på arbetsplatsen.

Undersökningsverktyget som användes var Survey Legend.

Deltagarna erbjöds att prova desinfektion från två olika dispenser och deltog i undersökningen genom att skanna en QR-kod för att skicka in sitt val A eller B.

Länk till Survey Legends ursprungliga rapport

Ansvariga för undersökningen var Allan Jensen och Anders Karlsson från Hygiene of Sweden.

 

 

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.