Image

Polisanmälan av Göteborgs Tingsrätt pga misstänkt brott mot Miljöbalken gällande farligt avfall

På uppmaning av Chefåklagare Kristina Falk Strand, chef för Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål, har en polisamälan upprättats mot Tingsrätten i Göteborg.

Det misstänkta brottet gäller olaglig hantering av farligt avfall i strid med avfallsdirektivet i Miljöbalken 1998:808.

Bakgrund

Vi ställde helt enkelt frågan till Göteborgs Tingsrätt om man använder alkoholbaserad desinfektion i sin verksamhet.

Tingsrätten svarade på frågan att man idag kan handla både alkoholbaserad och alkoholfri desinfektion hos sin upphandlade leverantör.

De offentliga handlingarna visar att under det senaste året har man endast handlat sprit.

På frågan om man hanterar produkterna enligt lag gällande farligt avfall svarar man att alla produkterna hanteras på ett adekvat sätt.

 

Vi har inte skickat någon information till Domstolen om våra produkter. Det var därför anmärkningsvärt att man därför svarade att man inte ville ha ”ytterligare information”. För att ställa om från ohållbara lösningar till mer hållbara lösningar är det väl just information om nya produkter som behövs? Vi har dock valt att inte skicka någon information på grund av Domstolens vädjan om att just inte få någon information.

Inköp har gjorts på 100 st LIV DES 75 Förpackningar från upphandlad leverantör. Det alkoholfria alternativet som fanns upphandlat (Notering ej Hygiene of Sweden) har inte köpts in enligt utlämnade inköpsdokument.

 

LIV DES 75 alkoholbaserad desinfektion skall tydligt enligt lag, föreskrifter i Säkerhetsdatablad och på etiketten hanteras som farligt avfall när den är förbrukad. Ur datasäkerhetsbladet:

Under året 2023 är de enda transporterna som gjorts med farligt avfall batterier och lysrör. Inga alkogel flaskor. De begärda allmänna handlingarna från det kommunala återvinningsföretaget RENOVA stödjer detta.

Det finns alltså en rimlig anledning att tro att Göteborgs Tingsrätt valt att inte hantera farligt avfall just som farligt avfall.

Det är speciellt anmärkningsvärt att man svarar att man följer regelverken när man uppenbarligen känner till regelverken för hantering av farligt avfall men inte hanterat en enda av de inköpta produkterna under året som farligt avfall. Har inte en enda produkt förbrukats sedan inköpet?

Ett lager på 60 liter 75% etanol för med sig krav att följa lagen om hantering av brandfarliga vätskor (Lag 2010:1011). Utredningen får visa om produkterna finns kvar och i så fall lagras på Tingsrätten enligt lag. Lämpligheten att förvara mycket brandfarlig vätska i en Domstol får var och en bedöma.

Intressant är det också att man är medveten om att det finns alternativ redan idag, som inte behöver hanteras som farligt avfall, varför har man då inte valt att köpa en enda sådan produkt istället? Då hade man kunnat följa lagar utan att behöva hantera farligt avfall, investera i specialskåp för lagring av mycket brandfarlig vätska och minskat riskerna för anställda och besökare till Domstolen.

”Straffet för den som döms för brott mot miljöbalken är böter eller fängelse i högst sex år. Har brottet begåtts inom näringsverksamhet kan företaget åläggas att betala en företagsbot. Företagsböter kan uppgå till lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor.” – Polisen.se

Länsstyrelsen i Västra Götaland uppmärksammar samtidigt ökad illegal hantering av avfall både nationellt och internationellt. Vi har tipsat Länsstyrelsen om det som pågår inom det egna länet.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—vastra-gotaland/2023-06-28-avfallsbrottslighet-okar-i-sverige-och-kampen-mot-brottet-ska-starkas.html

Är du journalist eller vill av annan anledning ta del av de kompletta polisamälan och bevisen maila till oss på legal@hygieneofsweden.com så skickar vi det.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.