Image

Kemiska risker – Omärkta, felaktigt påfyllda och ohygieniska hygienlösningar skapar risker på arbetsplatser

I vårt arbete med att öka hygienen på svenska arbetsplatser har vi sett sånt som man egentligen inte vill se. Och speciellt inte under en pågående pandemi. WHO har ännu inte deklarerat COVID-19 pandemin som över.

Vi har kartlagt omfattande brister i att erbjuda personal, gäster och kunder en hygienisk hygienlösning. Bilden är tagen i samband med 2nd Nordic Seminar on Infection Control i Göteborg hösten 2023 där vi presenterade vår nya studie av RISE som gjorts på Sahlgrenska sjukhuset.

Hygienlösningarna saknar märkning. I många fall har dessutom bäst-före datumet passerat.

Farliga kemikalier skall hanteras som farliga under hela sin livscykel. När en farlig kemikalie finns på en arbetsplats utgör den en så kallad kemisk riskkälla (1). Då gäller föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gällande märkningsplikt av kemiska riskkällor. Märkningen fattas på i princip alla dispensers vi dokumenterat.

Vi har därför gjort en skrivelse till Arbetsmiljöverket att vi anser att det behöver tillsättas en utredning om hur man skall komma tillrätta med den stora bristen på märkningen men även på de ohygieniska installationerna. Skrivelsen finns att ladda ner nedan.

Följ vårt arbete med att upplysa om farliga kemikalier som en del av arbetet med att fasa ut farliga kemikalier under #THINKGREEN på www.hygieneofsweden.com/thinkgreen

(1) https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/om-reglerna-for-kemiska-risker/vad-menas-med-en-kemiska-riskkalla/

(2) https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/markning/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.