Image

Alkoholfri hygien inom olika branscher

I de flesta verksamheter uppstår behov av hygien.

I kontakt mellan både anställda och kunder i butiker mm. blir det därför naturligt att erbjuda en hygienlösning.

Allt fler verksamheter väljer att ersätta traditionella etanolbaserade lösningar med ett hållbarare alternativ.

Vi har gjort en lista på branscher där företag / myndigheter valt att helt ersätta eller delvis ersätta tidigare alkoholbaserade produkter med en alkoholfri lösning för desinficering av  händer och ytor från Hygiene of Sweden. I vissa fall är det verksamheter som valt alkoholfritt från start.

I vissa fall är det verksamheter som beställt till enskilda enheter eller delar av verksamheten och i andra fall är det kunder som tagit strategiska hållbarhetsbeslut och fasat ut etanol helt, ett sånt exempel är CONVENDUM. Listan är ett axplock för att ge en bild av det breda spektrat av olika branscher man kan göra en omställning i med en produkt som kostar mostsvarande eller mindre än det man använder idag och samtidigt bidrar till lägre CO2 utsläpp.

Vill du få referenser inom någon annan bransch tex. flygindustrin hör av dig till oss så skickar vi det. hej@hygieneofsweden.com 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.