Image

Ohållbar plastkonsumtion skapar onödiga utsläpp – Bidra till en minskad plastkonsumtion

Plaståtervinningen har inte varit så effektiv som plastindustrin gjort gällande. Konsumenterna har vilseletts. Läs rapporten ”Bedrägeri om plaståtervinning” (1) som uppmärksammas i tidningen Aktuell Hållbarhet (2).

I EU:s klimatmål ingår konsumenterna som en nyckel för att skapa hållbara cirkulära flöden. Därför är det extra allvarligt när stora industrier som enligt rapporten investerar stora belopp i att vilseleda konsumenterna, för att gynna sina egna intressen med ocirkulära flöden.

Plaståtervinning innebär alltid utmaningar. På Hygiene of Sweden tycker vi därför att man skall fokusera mer på de första två stegen i EU:s hållbarhetsstrategi, nämligen REDUSE och REUSE. RECYCLE är det som kommer sist och som inte går att undvika om man missat de första två stegen.

Innovation och hållbara beslut kan minska plastkonsumtionen drastiskt. Detta är våra konkreta hållbarhetsbidrag till kemikaliebranschen.

REDUE – REUSE – RECYCLE, Reducering och Återanvändning framför Återvinning

  1. Alkoholfri desinfektion , genom att undvika att hantera klassificerade blandningar (ex. brandfarliga) så kan man välja förpackningar som inte behöver uppfylla kraven om hantering av farliga kemikalier. Vår alkoholfria desinfektion levererar vi tex. i BAG-IN-BOX förpackning som innebär en plastreduktion med 86% (Kalkyl av SmurfitKappa). Genom att välja ej brandfarliga produkter undviker man tillverkning av brandklassade skåp (reduktion av material).
  2. Påfyllningsbara lösningar. Vi slutade 2019 att leverera våra produkter i förpackningar som var avsedda för en viss typ av dispensers. Låsta system med unika plastförpackningar skapar onödig konsumtion och tvingar konsumenter att montera ner dispensers och köpa nya plastbehållare. Tömningsgraden är ofta lägre än enkla påfyllningsbehållare och unika förpackningar skapar större plastkonsumtion.
  3. RE:FILL, en lösning för att återanvända fungerade plastflaskor för rengöringsmedel gör att samma sprayflaska återanvänds 100-tals gånger och sparar lika mycket plast. Dvs 100x undvikande av plastavfall.
  4. Innovation, av desinfektionslösningar som går att framställa i volymer även under pandemier skapar inget behov av bunkring. Idag hanteras stora mängder bunkrade lager som farligt avfall, dvs eldas upp. Det skapar onödig plastkonsumtion av produkter som aldrig ens använts. Ingen materialåtervinning görs då de innehåller farligt avfall. Stabila (ej reaktiva) lösningar gör att hållbarheten av produkten kan förlängas och på det sättet bidra till mindre avfall.
  5. Undvika lösningsmedel, vissa produkter som tex. etanol är starka lösningsmedel och löser upp plaster. Det påverkar material som produkten kommer i kontakt med och skapar ytterligare behov av plastkonsumtion vid renovering eller nyläggande av tex. golv.

(1) https://climateintegrity.org/uploads/media/Fraud-of-Plastic-Recycling-2024.pdf

(2) https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/plast/ny-rapport-plastindustrin-morkade-sanningen-om-atervinning/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.