Image

Nu har vi läst alla önskelistor från våra kunder. En sak fanns med på alla listorna – Hjälp med CSRD rapporteringen

Vi är passionerade av hållbarhet och specialiserade inom grön bioteknik. Genom enkla val kan vi minska vår miljöpåverkan väsentligt. Utan att kompromissa på funktion.

All omställning kräver ett beslut och sedan åtgärder för att implementeras. Därför vill vi göra det enkelt för er som valt att fasa ut etanol att hållbarhetsrapportera om det. Ni har redan tagit ett beslut och arbetat för att bidra till en bättre planet. Tack.

Här kommer ett dokument ni kan bifoga er hållbarhetsrapport för 2024 om ni under 2023 valde att fasa ut etanolbaserad hand- eller ytdesinfektion.

Har ni andra frågor om hållbarhet eller behöver annat underlag kontakta oss på sustainability@hygieneofsweden.com 

Vi önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT HÅLLBART 2024!

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.