Image

Anders Karlsson nominerad till omröstningen om listan över Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste av Tidningen Aktuell Hållbarthet

Tidningen Aktuell Hållbarhet är Sveriges ledande tidning på att rapportera om Hållbarhet. www.aktuellhallbarhet.se

”Den som är mäktigast i Sverige inom hållbarhet är vi som konsumenter. Vad vi väljer att köpa påverkar mer än något annat hur företag driver sin omställning. Det är roligt att hållbarhet får mer uppmärksamhet än tidigare då kunskap är nyckeln för en framgångsrik omställning. Ju fler som blir upplysta och gör hållbara val desto fortare går omställningen från ohållbar konsumtion till hållbara lösningar” – Anders Karlsson, CSO Hygiene of Sweden

Vem har gjort mest hållbarhetsnytta under 2023 — i relation till sin verkliga maktposition?

Är frågan som man svara på för att lyfta fram hållbarhetsprofiler.

Länk till omröstningen:

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=1191651X414283298X90342

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.