Image

Naturvårdsverket bjuder in till seminarium om farliga kemikalier och plaståtervinning – serverar farliga kemikalier i form gammal handsprit i förpackningar som bildar farligt avfall

Naturvårdsverket har fått ett Regeringsuppdrag att ta fram en rapport för hur man kan främja omställningen av plast i en cirkulär ekonomi. Den presenterades på Naturvårdsverket i fredags.

På kontoret kryllar det av utgångna alkogel flaskor i plast som bildar farligt avfall när de skall deponeras. vissa spritflaskor gick ut i datum juli 2023. Flaskorna bör därför deponeras hanteras som farligt avfall. Effekten av produkten garanteras i regel inte av tillverkaren efter att bäst-före-datum är passerat och är ett förutsättning för att produkten ska få säljas. Den bör därför inte heller användas efter utgångsdatumet.

I den i övrigt välgjorda rapporten framgår alla fördelarna med att undvika att konsumera onödig plast, att det bidrar till minskad miljöpåverkan att välja mindre farliga kemikalier, att produkter behöver designas ur ett hållbarhetsperspektiv redan vid utveklingsfasen, att det är viktigt att förebygga uppkomsten av avfall, att man ska välja produkter som optimerar resursanvändningen, att välja produkter som kräver mindre plast, att materialåtervinningen styrs av innehållet mm. 

”Den miljöpåverkan som uppstår sker främst vid tillverkning och förbränning av plast.” står det i rapporten.

Det är just det som ofta händer med den typ av produkt som myndigheten valt för handhygien. Den kommer som avfall att eldas upp och man kan inte cirkulera förpackningsavfall som innehåller farligt avfall.

Vi tycker att Naturvårdsverket bör överväga att ersätta den etanolbaserade hygienen till sina gäster och personal med ett alkoholfritt alternativ och samtidigt välja en Bag-in-Box lösning som reducerar plastanvändningen med 86%. Namnet på utredningen ”Rätt plast på rätt plats” gör att man undrar om man kommit till fel plats i och med onödig plast med farliga kemikalier i.

En av det utgånga behållarna står på en bänkskiva där det under finns en behållare med ”gas under tryck” och en elektrisk apparat ovanpå.

Vi har nu kontaktat Naturvårdsverket och uppmanat till skärpning. Tidigare har man uppgett att Facility Managementbolaget som man upphandlat rekommenderat handsprit. Men att man själva nu valt alkoholfritt.

FM bolaget har väl som många andra bolag bunkrat handsprit eller deras leverantör och då blir det enkelt att rekommendera handsprit framför mer hållbara alternativ. Om man inte säljer det till Naturvårdsverket måste det hanteras som farligt avfall och det är dyrt.

Receptionisten var medveten om det utgångna datumen men använder inte själv handsprit pga det torkar ut händerna.

Läs rapporten Rätt plats för rätt plast här:

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/ratt-plast-pa-ratt-plats/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.