Image

Farliga kemikalier driver fossila utsläpp inom transportsektorn – 8 vägbulor vi måste ta oss över för att bli hållbara

Som stolta medlemmar av det nationella initiativet Fossilfritt Sverige deltar vi på seminarier där olika branscher delger sina mål och hur långt man kommit i sitt fossilfria arbete.

I vår senaste rapport går vi igenom hur farliga kemikalier (I exemplet etanol) driver ökade utsläpp i transportledet. För att bli hållbara är det viktigt att kemikalierna bedöms utifrån hela livscykeln. Tidigare har vi dokumenterat den stora felhanteringen av avfallshanteringen av farliga kemikalier och i den nya rapporten kan man tydligt se hur man kan minska det fossila avtrycket genom att välja kemikalier som inte är klassificerade som farliga.

Läs mer om det intressanta och viktiga initiativet Fossilfritt Sverige och anslut er verksamhet kostnadsfritt genom att ställa er bakom värderingarna.

www.fossilfrittsverige.se

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.