Image

Rapport till IKEM från hygienbranschen

Vi har identifierat 13 problem som gör att det inte sker någon omställning inom hygien trots att

Hållbar Upphandling är definitionen av en oxymoron. Två ord som står i direkt motsatsförhållande bildar en oxymoron. Ett lika ovanligt ord som hållbara upphandlingar inom hygien. 

Sedan tidigt 1900-tal har någon typ av upphandlingsförfarande använts i syfte att bevara det allmännas intresse. Som leverantör till ett flertal myndigheter har vi förstått på misstänksamheten hos myndigheter att det kan tillkomma orimliga frakter, skyhöga servicekostnader eller att vi presenterar avtal som skall vara svåra att ta sig ur. Det verkar alltså som att den typen av affärsmetoder är vanligt förekommande. En del leverantörer till det allmänna ser sig helt enkelt inte själva som en del av det allmänna utan vill göra en större fördelning av det allmännas resurser till sin egen fördel. 

Det finns alltså ett behov av att detta är reglerat, i allas intresse. Upphandling blir lösningen. Men det blir också problemet. 

Fokuset i upphandlingar har varit på pris. Övrigt har definierats under skall kraven och sedan är det lägst bud vinner. Som en omvänd auktion.

Med ett tunnelseende på inköpspriset istället för ett perspektiv på helheten så som kostnaderna transporter, hantering, lagring, tillstånd, användning avfallshantering, ökad konsumtion av andra artiklar, kostnader för avfallshantering och destueringsavgifter skenat. Det har har skapat nya onödiga kostnader och stora utsläpp. 

Det var billigt. Men det blev dyrt. 

I det allmännas intresse finns nu helt plötsligt nya parametrar att beakta. 

Vi står inför en enorm omställning som behöver göras på grund av de stora utsläppen som gjorts och som fortsatt pågår. 

Upphandlingarna, lagen om offentlig upphandling (LOU) och systemet har bidragit till ökade utsläpp. Det är inte alltid de bolagen som fokuserat på lägsta pris också fokuserat på att bidra till de lägsta utsläppen. 

Att tänka i hela livscykler av produkter har inte tidigare varit vanligt men är numera ett måste. 

Där kommer fåglar som svanen och svalan in.  Vi väljer sånt som har fått en fågel av någon form på förpackningen. Då kan vi säga att det är miljövänligt. 

Men vissa produktkategorier har inte den typen av märkning. Handdesinfektion är en sådan kategori.

Under pandemin tillverkade Agroetanol 2 miljoner liter etanol i månaden. Det motsvarar 5 miljoner av den fyrkantiga flaskan 600ml som vi numera ser i alla offentliga rum.

Många av dem köptes genom upphandlande avtal.  

Ett exempel 

Kalmar Tingsrätt fick problem med handsprit. Förstörda golv, tillbud med en anställd som fick den introkade alkogelen i ögat när hen tryckte på förpackningen och valde att byta till alkoholfri desinfektion. Det gjorde även tingsrätterna i Ångermanland, Nacka, Gävle, Jönköping, Norrköping, Blekinge tingsrätt samt Högsta Domstolen. Domstolarna såg fördelarna med produkten och tog egna beslut utanför upphandlarens förslag, men inom LOU med direktinköp. 

Vi tänkte att detta kanske kan vara intressant för Domstolsverket centralt att upphandla så att fler domstolar kan bli hållbara. 

Vi presenterade  vår produkt för Domstolsverkets upphandlingsansvariga och fick beskedet att man inte kunde tvinga domstolarna att handla det som upphandlats på grund av att domstolarna är egna myndigheter. 

Nej, det är väl en bra sak, tänkte vi att inte fler blivit tvingade att vara ohållbara och berättade om fördelarna med att välja alkoholfritt som inte är brandfarligt, ej går att berusa sig på eller behöver hanteras som farligt avfall. Sånt som kan man kan tänka är bra fördelar just i en miljö med både laglydiga och mindre nogräknade personer. Det blev i samtalet tydligt att en upphandlare sitter på stor makt och att fritt tänkande domstolar inte var något man uppskattade. 

Dessutom hade Domstolsverket redan upphandlat alkoholfri desinfektion, meddelade man. 

Jo men ingen köper ju det som upphandlats, inte ens på Domstolsverket eget kontor hade man valt den alkoholfria lösningen verket själva upphandlat. Man köper in handsprit och förpackningarna slängs i plaståtervinningen. Fel anser vi på Hygiene of Sweden. 

När vi tar upp återvinnings problematiken hänvisar upphandlaren till att “då får man inte hälla ut Whiskeyn på fredagskvällen i vasken heller?”. Vi sa att vi jobbar med kemikalier inte livsmedel men att vi inte tror att det är så många som häller ut whiskey men att det var en intressant fråga. Även om det kändes som fel sammanhang. Vi förklarade att arbetar mot verksamheter inte privata konsumenter av alkohol.  

Varför denna symboliska hållbarhet och inte en omställning på riktigt undrar vi? 

Nu har domstolarna själva fått kontakta Domstolsverket för att efterfråga att den produkt som man vill köpa skall ingå i upphandlingen nästa gång. 

Många verksamheter har redan fullt upp med sin dagliga verksamhet. Där borde upphandlingsenheterna vara ett stöd och mer lyhörda för hållbara lösningar för de verksamheter som vill ställa om på riktigt. Domstolarna har tur. De är egna myndigheter. Men även alla andra myndigheter och förvaltningar i Sverige kan göra egna val. Och om inte upphandlaren har börjat tänka hållbarhet kan verksamheten göra det och ta egna hållbara beslut. 

Sedan 2010 finns på Sveriges kommuners och regioners initiativ även en enhet som heter just Hållbar Upphandling. Hur de två orden går att kombinera förutom i text kommer till stor del att avgöra vart Sverige står klockan 23.59 år 2029. 

I vår nya rapport om ohållbar upphandling av hygienprodukter går vi igenom det vi ser som stora utmaningar för att minska utsläppen från den offentliga verksamheten gällande hygien. 

Det går att rengöra händerna utan att smutsa ner planeten. 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.