Image

Järvsö Sustainable Tourism Summit 2023 – Internationell konferens

Järvsö är en av Skandinaviens mest framstående destinationer inom hållbar turism och utveckling. Järvsö är med sin unika natur, kulturarv, verksamhet året runt och engagerade samhällssamarbete en plats där hållbarhet står i centrum. Som första skandinaviska destination med hållbarhetscertifiering från EarthCheck enligt *GSTC-kriterier, och med två UNESCO-certifierade områden i Ljusdals kommun, är Järvsö stolta över sin roll som en pionjär inom hållbar turism. Järvsö har nu uppnått silverstatus och fortsätter att aktivt arbeta för förbättringar inom alla dimensioner av hållbarhet. Besökare kan njuta av exceptionella naturupplevelser, kulturattraktioner och aktiviteter året runt som främjar miljömedvetenhet och hållbarhet.

Hygiene of Sweden tillhandahåller alkoholfri hygien med private label till alla deltagare i form av pocketsprayer, våtservetter och dispensrar för ett säkrare evenemang.

www.jarvsosummit.com

Newsdesk Pressrelease

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.