Image

Minska era kostnader genom att bli hållbarare med alkoholfria hygienlösningar

Vi har tagit fram en AI stödd kostnadskalkylator för att beräkna hur mycket ni kan minska era kostnader och reducera er plastkonsumtion genom att byta till en hållbarare hygienlösning.

Kontakta oss idag på ai@hygieneofsweden.com för att få en kalkyl anpassad till er verksamhet som bygger på det ni använder idag, hur ni kan sänka era kostnader och även plastkonsumtionen. Priserna bygger på inhämtande från Pricerunner men skickar ni era prisuppgifter idag får ni en exakt kalkyl baserat på era kostnader idag.

Prisjämförelsen gäller installationer med Tork, Katrin, DAX, Liv, Diversey, Deb. Alla registrerade varumärken av respektive leverantör.

Kalkylatorn tar hänsyn till ett antal faktorer och beräknar era totala kostnader för

  • Investeringsbehov, tid och pengar för att byta dispensers
  • Kostnaderna idag, minskade kostnader framöver
  • Plastkonsumtionen idag, möjlig plastreduktion
  • Tömningsgraden på refill förpackningar
  • Kostnader för hantering av farliga kemikalier
  • Materialskador vid användandet av lösningsmedel
  • Extra inköp av hudkräm för torra händer

En svensk livsmedelstillverkare som du garanterat har ätit någon av produkterna ifrån gjorde kalkylen med 143 dispensers förra veckan och sparade då på ett investeringsbehov av 18 000 kr hela 143 000 kr / år enligt beräkningen. Kalkylen byggde på det faktiska inköpspriset men innan man förhandlat rabatt med återförsäljaren av vår produkt pga volym. Dvs potentiellt ännu större besparing.

 

 

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.