Image

LYRECO utökar sortimentet med Hygiene of Swedens produkter

Kategorin personligt skydd och hygien är ett prioriterat och växande affärsområde inom Lyreco Sweden AB.

”Vi ser en ökad efterfrågan av mer hållbara och smartare lösningar inom desinfektion både för händer och ytor.

I vår strategi ingår att kontinuerligt arbeta med att hitta bättre alternativ för våra kunder som också efterfrågar mindre farliga produkter att hantera.

Vi har därför ingått ett samarbete med Hygiene of Sweden för att sprida kunskapen om alkoholfria hygienlösningar för kontor och arbetsplatser.” – Daniel Johansson, Kategorichef Städ & Hygien, Lyreco Sweden AB

Hygiene of Swedens produkter kommer att finnas tillgängligt för alla kunder hos Lyreco från Q1 2023.

www.lyreco.se 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.