Image

Hygiene of Sweden förlänger FDA-registreringen för den amerikanska marknaden

Hygiene of Sweden LLC, Detroit förlänger FDA-registreringen av Biopolymerplus Hand desinfektionsmedel.

En anläggning i Detroit har godkänts för fyllning och märkning av den alkoholfria formuleringen har godkänts av FDA.

”Vi ser en stor potential på den amerikanska marknaden för handdesinfektion. Det är redan den största marknaden i världen och med en tillväxt som analytiker förutspår under de kommande fem åren kommer den att nå nära 2 miljarder USD.

Amerikaner har ett allmänt högre intresse och vana av att använda handdesinfektion i sitt dagliga liv, när de besöker affärer, läkarmottagningar, skolor osv. I Europa har vi fokuserat mer på paniklösningar för COVID-pandemin, medan USA redan hade installationer att fylla upp.

De flesta produkter på den amerikanska marknaden är alkoholbaserade och med flera närliggande trender, hälsa, förebyggande av infektioner, hållbarhet och multiresistenta bakterier, ser vi ett större behov av smartare desinfektionslösningar. Några av våra kunder är universitet, hotell och vårdinrättningar men även resebranschen har visat intresse för våra svenska innovativa produkter. Anders Karlsson, International Sales Hygiene of Sweden”

Hygiene of Sweden levererar desinfektionslösningar i flera delstater i USA. Bland kunderna finns Alma Collage, Macomb Surgical Center, Best Western Hotel med flera.

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.