Image

INWACO Process Solutions ingår samarbete med Hygiene of Sweden inom vattenrening

Inwaco Process Solutions AB ingår samarbete med Hygiene of Sweden för att utveckla hållbara lösningar inom vattenrening.

Inwaco specialiserar sig på vattenrening för att minska miljöpåverkan och har utvecklat en serie produkter tillsammans med Hygiene of Sweden med långtidsverkande effekt.

”Vattenrening är en viktig del för industrier för att få ner sitt CO2 utsläpp och kunna återanvända vatten.

Våra kunder finns idag i hela Europa och vi besöker kunderna regelbundet för att med både kunskap och teknik kunna förbättra hanteringen av vatten med olika rester i.

Samarbetet med Hygiene of Sweden är viktigt för oss för att hitta mer miljöanpassade lösningar för framtidens vattenrening.”
– Daas Jabour, VD Inwaco

Läs mer om Inwaco på: www.inwaco.eu

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.