Image

Låsta system för dispensers bidrar till onödig plastkonsumtion – nytt EU förslag kan ändra på det

Standard inom hygienbranschen har länge varit att leverantörer säljer dispensers billigt eller till och med erbjuder kunder en gratis installation. Dispenserna kan sedan bara fyllas på med förpackningar från samma leverantör. Ett kommersiellt avtal ingås för att säkerställa att leverantörens installation av dispensrarna ger avkastning.

På marknaden finns idag därför lika många olika förpackningar i plast som det finns leverantörer.

När en kund bestämmer sig för att övergå till ett nytt system, är det vanligt att den befintliga, fullt fungerande dispensern tas ned och kasseras.

I Sverige materialåtervinns endast ca 10% av plast som samlas in. (Ur Sveriges handlingsplan för plast, PDF längst ner för nedladdning).

När en dispenser fylls på genom att byta en plastkasett, byts många av kasetterna innan de är helt slut. Detta ökar konsumtionen av plast och skapar onödigt avfall. De olika plastförpackningarna är sällan optimerade för låg volym vid transport då alla har sitt unika utseende just för att inte kunna ersättas med något annat av kunderna.

Detta är ett exempel på ohållbar konsumtion av plast. EU förutspår en ökning av plastförbrukning i förpackningar med 46% fram till 2030 om ingen åtgärd vidtas. (1) Därför är det viktigt att komma till rätta med ohållbar konsumtion.

Hygiene of Sweden förslår flera ändringar i beteendet från kunder, kraven från upphandlare och lagstiftande myndigheter för en hållbar omställning:

  1. Att lagstifta mot låsta system som bidrar till onödig plastkonsumtion
  2. Att inte teckna långa avtal för att bli låst vid ohållbar konsumtion
  3. Att välja lösningar i enlighet med EU:s målsättning att öka antalet produkter som går att fylla på istället för att byta plastbehållare

Att välja oklassade kemikalier minskar också den ohållbara konsumtionen av plast genom att: 

  • Större del av plasten kan materialåtervinnas (Producerar ej farligt avfall)
  • Möjlighet till mer miljövänliga förpackningar (Tex. Bag-in-box med 86% mindre plast)
  • Minskade transporter genom optimerade förpackningar för logistik

EU förslag COM 2022/677

I förslaget framgår att leverantörer skall arbeta för minskad plastkonsumtion och att en bedömning skall göras av leverantörer för att minimera mängden förpackning.

I punkt 1 och 5 står det att ”Skydd av produkten” samt ”Hygien och säkerhet” skall bedömas av leverantören.

Hygiene of Swedens bedömning är att en antibakteriell produkt som fylls på i en tank från en flaska gör att produkten är skyddad. Ingen kontakt sker med ytor som kan vara kontaminerade . Produkten är även per definition antibakteriell. Påfyllning av dispensers från godkänd förpackning bedöms därför som ett säkert och hygieniskt sätt att hantera produkttypen. I synnerhet för biocider som inte avdunstar, oxiderar eller bygger på en kemisk reaktion med syre, som Hygiene of Swedens alkoholfria Hand Foam. 

Referenser 

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155

Sveriges handlingsplan för plast

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.