Image

Jämförelse mellan alkohol och alkoholfri desinfektion (Hygiene of Sweden)

Alkoholfri desinfektion medför fördelar både för händerna och arbetsplatsen. Läs mer om fördelarna i vår jämförelse.

Den enda negativa punkten för alkoholfri desinfektion är att den fryser redan vid 0 grader Celcius. Den globala uppvärmningen accelereras ironiskt nog av alla som brukar etanol så förhoppningsvis kvarstår det som ett problem även i framtiden.

Utfasning av farliga kemikalier står högt på EU:s agenda för ett hållbart och fossilfritt Europa. Handdesinfektion är en produkt som vinns nästan i alla verksamheter idag pga Covid-19 pandemin och är en produkt som är lätt att ställa om för att bli mer hållbar.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.