Image

Bidra till 12 av FN:s 17 hållbarhetsmål genom att nyktra till på händerna med alkoholfri desinfektion

Etanol på händerna är lika ohållbart som etanol i biltanken. Hur vi väljer att rengöra våra händer påverkar på ett betydande sätt utsläppen vi skapar i vår miljö. Rena händer behöver inte betyda en smutsig miljö.

Vi har därför tagit fram en guide med fördelarna av att fasa ut etanol på händerna till Hygiene of Swedens alkoholfria alternativ. Samma fördelar gäller om man ersätter alkoholbaserad ytdesinfektion med vår alkoholfria ytdesinfektion. För att se möjligheterna tydligare går det att klippa ut glasögonen.

Etanol prickar 1 av 17 mål. Vi anser inte heller att det är en bra träff då det handlar om mål nummer 3 – Hälsa och välmående. Produktens syfte är att vi skall hålla oss friska genom minskad smittspridning. Men den skapar också en serie andra problem för vår hälsa som tex. torra händer, irritation på huden, irritation för astmatiker och allergiker, missbruksproblem för drogberoende, partikar i inomhusluften, olyckor med stänk i ögonen och i värsta fall olyckor med brand. Allt detta går emot hälsomålet. Vi kallar det en ”halvträff”.

Anledningen till att vi inte kryssat i mål nr 6 – Rent vatten och hygien för etanol är att det definieras tydligt att det skall finnas möjlighet för alla att rengöra händerna på ett rättvist sätt. Det fanns det inte med etanol under pandemin då bara de som hade råd lyckats bunkra upp produkter.

Vi prickar 12 av 17 mål med vår alkoholfria desinfektion och tycker det är speciellt intressant eftersom det kostar mindre och är enkelt att ställa om.

  • Samma leverantör (Produkten finns hos alla stora grossister), Samma förpackningar, samma sätt att att konsumera, skönare att applicera (lyxig härlig foam) och 100% kundnöjdhet
  • Lägre pris och en lägre totalkostnad att använda. Ingen handkräm behövs pga produkten saknar lösningsmedel, golv och andra material får behålla sin ursprungliga färg och form.  
  • Tillgänglig till samma låga pris både före, under och efter pandemier
  • Inkluderande, kan användas av alla som har problem med alkohol på olika sätt 

Ändå innebär det betydande hållbarhetsfördelar med att ställa om till alkoholfri desinfektion.

  • Minskade fossila utsläpp under hela livscykeln, råvaror, tillverkning, transporter (ej ADR), hantering, användning och avfall samt inga bränder som skapar stora utsläpp
  • Eliminering av faror i arbetsmiljön 
  • Minskad smittspridning och bättre hälsa (flera använder alkoholfri desinfektion, effektiv mot bredare spektrum virus än etanol). 
  • Minskad mängd farligt avfall, ökad material återvinning
SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.