Image

Hygieninspektion på Scandic Billingen Skövde

Torsdagen den 5:e oktober besökte vi Scandic Billingen och passade på att dokumentera hygienen på hotellet.

Rapporten skickades både till hotelldirektören och Scandic centralt.

”Handrengöringsmedel erbjuds” står det i marknadsföringen när man bokar hotellrummet på Scandic Billingen. Läs rapporten hur det erbjudandet såg ut i verkligheten.

Hygien är inte ett prioriterat område för många inom svensk besöksnäring trots att för något år sedan stängdes verksamheterna ner på grund av just smittspridning.

Hygiene of Sweden verkar för att en rimlig nivå på hygien skall bli lagkrav.

Alla hotell i Sverige har ett automatiskt brandlarm installerat. Inte för att det brinner ofta eller ett speciellt högt intresse för säkerhet. Utan för att det finns ett lagkrav för att skydda gästerna.

Lika naturligt vore en lag på en lägsta nivå på hygien gälla samt att det borde vara förbjudet att hantera mycket brandfarliga vätskor i lokaler där det finns sovande gäster. Om det finns alternativ som inte är brandfarliga.

Ur ett hållbarhetsperspektiv

På Scandics hemsida finns följande om hållbarhet att läsa.

TILLSAMMANS FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD

”Vi är stolta över vårt arbete inom hållbarhet som startade redan år 1993 då vi bestämde oss för att bli en ledande aktör inom hållbarhet, och driva utvecklingen i branschen. Idag är hållbarhet en del av vårt DNA och vi utvecklar ständigt våra hotell och vår drift för att vi ska göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.”

NOTERINGAR

En av de mest hållbara åtgärderna en mötesplats kan göra är att förhindra smittspridning. Färre  infektioner leder till minskat behov av sjukvård som i sig är mycket CO2 intensivt. Behandling av infektioner bidrar också till en accelererad utveckling av multiresistenta bakterier. Ett minskat användande av antibiotika är en nyckel för att förhindra det som enligt WHO tros vara det största hotet inom folkhälsa i framtiden. Redan 2050 förespås fler människor avlida på grund av multiresistenta bakterier än av cancer. En hög hygien är vårt främsta vapen i denna kampen. 

Källa:

https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis

Läs även vår artikel om att gästerna lägger större vikt vid hygien än värdar

Safe to visit marknadsförs av branschföreningen VISITA. Utan någon kontroll eller i vissa fall hygien.

Läs om vår anmälan till konsumentverket här för falsk marknadsföring

https://hygieneofsweden.com/sv/safe-to-visit-anmalan-for-falsk-marknadsforing-av-visita-besoksnaring/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.