Image

ISO 14001-certifiering och minimering av klimatpåverkan

I en tid då miljömedvetenheten ökar inser företagen i allt högre grad vikten av att minska sitt klimatavtryck. Ett kraftfullt verktyg som organisationer använder för att visa sitt engagemang för miljöansvar är ISO 14001-certifiering. Denna globalt erkända standard för miljöledningssystem fungerar som ett ramverk för kontinuerlig förbättring och vägleder företag att bedöma, hantera och minska sin miljöpåverkan. Att uppnå och upprätthålla ISO 14001-certifiering är dock bara början. Det är de pågående ansträngningarna och innovativa metoderna som verkligen spelar roll när det gäller att minimera ett företags klimatavtryck.

Ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan är att omvärdera och optimera de produkter som används inom ett företag. I detta sammanhang spelar etanolfria handdesinfektionsmedel, plastfria rengöringsprodukter och tvålkoncentrat en viktig roll för att främja hållbarhet.

  1. Etanolfri handdesinfektion: Traditionella handdesinfektionsmedel innehåller ofta höga halter av etanol, som framställs av fossila bränslen och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Etanolfria handdesinfektionsmedel erbjuder ett miljövänligt alternativ genom att använda ingredienser som härrör från förnybara resurser eller är biologiskt nedbrytbara. Dessa produkter minskar inte bara ett företags koldioxidavtryck utan bidrar också till förbättrad inomhusluftkvalitet och säkrare arbetsmiljöer för de anställda.
  2. Plastfria rengöringsprodukter: Plastavfall för engångsbruk utgör ett stort hot mot miljön. Genom att byta till plastfria rengöringsprodukter kan företag minska sin plastförbrukning avsevärt. Dessa produkter levereras vanligtvis i hållbara förpackningar och är tillverkade av biologiskt nedbrytbara eller återvinningsbara material. Genom att göra denna förändring visar företagen inte bara sitt engagemang för att minska plastföroreningar utan bidrar också till att bevara marina ekosystem och vilda djur.
  3. Tvålkoncentrat: Tvålkoncentrat är en koncentrerad form av tvål som kräver mindre förpackningar och transporter, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Genom att använda tvålkoncentrat kan företagen minimera sin miljöpåverkan och samtidigt säkerställa renlighet och hygien i sina anläggningar. Dessutom finns tvålkoncentrat ofta i påfyllningsbara behållare, vilket ytterligare minskar avfallet och främjar en cirkulär ekonomi.

Att implementera dessa hållbara produktval i ett företags verksamhet ligger i linje med principerna för ISO 14001-certifiering, som betonar behovet av ständiga förbättringar av miljöprestandan. Förutom att minska utsläpp och avfall kan sådana initiativ förbättra ett företags rykte, locka miljömedvetna kunder och leda till driftskostnadsbesparingar över tid.

Sammanfattningsvis är ISO 14001-certifiering ett viktigt steg mot miljöansvar, men dess verkliga värde ligger i det pågående åtagandet att minimera klimatavtrycket. Etanolfria handdesinfektionsmedel, plastfria rengöringsprodukter och tvålkoncentrat är bara några exempel på innovativa lösningar som kan hjälpa företag att göra meningsfulla framsteg i denna riktning. Genom att anamma dessa hållbara alternativ kan företagen inte bara uppfylla lagstadgade krav utan också bidra till en mer hållbar och motståndskraftig framtid för vår planet.

På Hygiene of Sweden är vi engagerade i hållbarhet och erbjuder alla alternativ som nämns ovan. Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur er organisation kan genomföra proaktiva åtgärder för att minimera sitt koldioxidavtryck genom att byta till plastfri tvål, etanolfri handsprit eller rengöringsprodukter som inte bidrar till plastförbrukningen. Tillsammans kan vi göra en betydande skillnad när det gäller att minska miljöpåverkan och samtidigt upprätthålla en hög standard för hygien och renlighet.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.