Image

Hur ställer man om till hållbara lösningar inom städ och hygien?

Omställningen till hållbara lösning har börjat i alla branscher.

  • Plastsugrör och andra engångsartiklar har fasats ut.
  • Skatter tas ut på plastpåsar
  • Fördelar för bilar som inte drivs av fossila bränslen lockar allt fler till att bli klimatsma

Men vad innebär egentligen omställning och vad kan man göra inom branscher som tex. Facility Management, städbolag, eller fastighetsbolag där stora mängder av kemprodukter används för rengöring och hygien?

Omställning är ett brett begrepp men gällande hållbarhet gäller det i praktiken att identifiera en ohållbar konsumtion av någon resurs som kan ersättas en hållbarare resurs eller strykas genom ett innovativt tillvägagångssätt – Anders Karlsson, Head of Sustainability Hygiene of Sweden

För dig som använder hygien och kemprodukter i er verksamhet finns det flera saker som går att ställa om utan att det innebär några uppoffringar.

Ställ om från

  1. Etanolbaserade yt och handdesinfektionsprodukter till etanolfria produkter
  2. Engångsflaskor för städ till re:fill lösningar för att sluta slänga fungerande plastflaskor
  3. Ohållbara plastförpackningar med tvål till skumkoncentrat lösningar som kapslar

Denna omställning innebär mindre transporter av vatten, mindre antal plastförpackningar att tillverka, färre plastförpackningar att återvinna, mindre lagerplatser och eliminering av behov av farliga transporter, klassade brandskåp, konsumtion av handkräm och destruering av farligt avfall.

Lyssna mer på Andreas Johansson, Marknadchef på RISE vad är omställning och varför är det viktigt för alla företag.

https://www.ri.se/sv/berattelser/vanliga-fragor-om-omstallning

Kontakta oss på Hygiene of Sweden för att diskutera förslag på hållbarhet och hur ni kan minska ert CO2 avtryck genom att välja hållbarare alternativ.

sustainability@hygieneofsweden.com 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.